ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - ქ. ლაგოდეხში შპს „ეკოპეტროლის“ ავტოგასამართი სადგურის მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ავტოგასამართი სადგურის მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ეკოპეტროლი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ.ლაგოდეხი,  ზაქათალას ქ.№31დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 3 აპრილამდე,  მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - შუახევის მუნიციპალიტეტში "აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის" შუახევი-დაბაძველის საავტომობილო გზის (ოქროპილაურის მიმართულებით) სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: შუახევი-დაბაძველის საავტომობილო გზის (ოქროპილაურის მიმართულებით) სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტიდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: შუახევის მუნიციპალიტეტი დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის  2 აპრილამდე,  მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ხულოს მუნიციპალიტეტში "აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის" კვატია-ბარდნალის მიმართულებით საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: კვატია-ბარდნალის მიმართულებით საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტიდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხულოს მუნიციპალიტეტი დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის  2 აპრილამდე,  მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ახალციხის მუნიციპალიტეტში, შპს "ასტორიას" ასფალტის, ბეტონის და ინერტული მასალების საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ასფალტის, ბეტონის და ინერტული მასალების საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "ასტორია"დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ახალციხის მუნიციპალიტეტი, ქ. ვალე დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის  2 აპრილამდე,  მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, სს „სუფსა ენერჯის“ მდ. ბარამიძისწყალზე 7,8 მგვტ დადგმული სიმძლავრის „ბარამიძე ჰესის“, მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი.

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ. ბარამიძისწყალზე 7,8 მგვტ დადგმული სიმძლავრის „ბარამიძე ჰესის“ მშენებლობა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „სუფსა ენერჯი“;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი;დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 12 აპრილამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის განცხადება „საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის კმ 132-კმ135 მონაკვეთზე გვირაბის შემოსავლელი საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების და მის მიმდებარედ მდინარის კალაპოტის ფორმირების სამუშაოების“ პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისგან გათავისუფლების შესახებ

პროექტის დასახელება:  „საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის კმ 132-კმ135 მონაკვეთზე გვირაბის შემოსავლელი საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების და მის მიმდებარედ მდინარის კალაპოტის ფორმირების სამუშაოები“;  

სკოპინგის განცხადება - შპს „საქართველოსჰონგჩუანის“ ქ.ქუთაისში პლასტმასის გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: პლასტმასის გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობა-ექსპუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „საქართველოსჰონგჩუანი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ქუთაისი, ავტომშენებლის 88; ქუთაისის ჰუალინგის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონადაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 11 აპრილამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება - ქ. ბათუმში, შპს ,,RONI“-ის ქაღალდის ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმო (ნარჩენების აღდგენა)

მიმდინარე საქმიანობის დასახელება: ქაღალდის ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმო (ნარჩენების აღდგენა) ; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,RONI“;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ბათუმი, მამია ვარშანიძეს ქუჩა #211;მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ  ეკოლოგიური აუდიტის ანგარიშთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2019 წლის  18 აპრილის ჩათვლით,  მისამართზე: ქ.თბილისი მარშალ გელოვანის გამზირი. N6;  eia@mepa.gove.ge

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, შპს „პოლივიმის“ პოლიეთილენ-ტერეფტალატის (PET) ბოთლების რეციკლირების და პოლიეთერის ბოჭკოს საწარმოს მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: პოლიეთილენ-ტერეფტალატის (PET) ბოთლების რეციკლირების და პოლიეთერის ბოჭკოს წარმოებადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „პოლივიმი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მარტყოფიდაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 20 მაისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge