ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკოპინგის განცხადება- შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ ქალაქ მარნეულის და ქალაქ ბოლნისის წყალარინების სისტემის გაუმჯობესება და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა-ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:  ქალაქ მარნეულის და ქალაქ ბოლნისის წყალარინების სისტემის გაუმჯობესება და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა-ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  ქ. ბოლნისი და ქ. მარნეულიდაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2018 წლის 19 დეკემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.geგანცხადება განახლებულია 2018 წლის 5 დეკემბერს. გთხოვთ, იხილოთ განცხადება 29 ნოემბრის განცხადებაში Shape ფაილების დამატების შესახებ 

სკოპინგის განცხადება- შპს „ენერგოტრანსის“ 500 კვ ძაბვის ელექტოგადამცემი ხაზის „ქსანი-სტეფანწმინდა“-ს მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის პირობების ცვლილება

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 500 კვ ძაბვის ელექტოგადამცემი ხაზის „ქსანი-სტეფანწმინდა“-ს მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის პირობების ცვლილება დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს “ენერგოტრანსი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  დუშეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელ ჭართალის მიმდებარე ტერიტორიადაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 3 იანვრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge აღნიშნული განცხადება განახლდა მიმდინარე წლის 12 დეკემბერს, იხ. დუშეთის მუნიციპალიტეტში შპს „ენერგოტრანსი“-ს „500 კვ ძაბვის ეგხ ქსანი-სტეფანწმინდას პროექტში შეტანილი ცვლილებების“ პროექტის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება - მესტიის მუნიციპალიტეტში, ლახამი-საგერგილას 35 კვ -იანი ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ლახამი-საგერგილას 35 კვ -იანი ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ავსტრიან ჯორჯიან დეველოპმენტი“დაგეგმილი საქმიანობის ადგილმდებარეობა: მესტიის მუნიციპალიტეტი, მდინარე ლახამისა და ნენსკრას ხეობებიგარემოზე ზემოქმედების შეფასების  ანგარიშთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის  28 იანვრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი მარშალ გელოვანის გამზირი. N6 ; ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gove.ge აღნიშნული განცხადება განახლდა მიმდინარე წლის 4 დეკემბერს. იხგანცხადება 2018 წლის 29 ნოემბრის განცხადებაში ხარვეზის გასწორების შესახებ

სკრინინგის განცხადება - გორის მუნიციპალიტეტში, შპს „გარანტი 2012“-ის ქვიშა-ხრეშის სამსხვრევ-დამახარისხებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:ქვიშა-ხრეშის სამსხვრევ-დამახარისხებელი საწარმოს ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:   შპს „გარანტი 2012“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გორის მუნიციპალიტეტი, სოფელი უფლისციხის მიმდებარე ტერიტორია დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2018 წლის 5 დეკემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, ი/მ ბაირამ გულიევის ზეთის მეორადი გადამამუშავებელი საწარმოს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:  ზეთის მეორადი გადამამუშავებელი საწარმოს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: ი/მ ბაირამ გულიევიდაგეგმილი საქმიანობის განხოლციელების ადგილი: ქ. რუსთავი, გარდაბნის მუნიციპალიტეტი დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2018 წლის  4 დეკემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ქ. ახალციხეში, შპს „არქიტექსის“ ინერტული მასალების გადამამუშავებელი საწარმოს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:  ინერტული მასალების გადამამუშავებელი საწარმოს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „არქიტექსი“დაგეგმილი საქმიანობის განხოლციელების ადგილი: ქ. ახალციხე, აღმაშენებლის გამზირი #5 დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2018 წლის  4 დეკემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება და ანგარიში - ქ. ქუთაისში, შპს „მ-ოილის“ ნავთობპროდუქტების საცავის რეკონსტრუქციის (2980 მ3 ჯამურ მოცულობამდე გაზრდით) და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:  ნავთობპროდუქტების საცავის რეკონსტრუქციის (2980 მ3 ჯამურ მოცულობამდე გაზრდით) და ექსპლუატაციის პროექტიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „მ-ოილი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  ქ. ქუთაისი, გუგუნავას ქუჩა, II შესახვევი #12, დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 14 დეკემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება - თერჯოლის მუნიციპალიტეტში, შპს „ჯეო მეტალის“ ფეროშენადნობთა საწარმოს მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ჯეო მეტალ“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: თერჯოლის მუნიციპალიტეტი, თერჯოლის გადასახვევის მიმდებარე ტერიტორია გარემოზე ზემოქმედების შეფასების  ანგარიშთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის  24 იანვრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი მარშალ გელოვანის გამზირი. N6;  eia@mepa.gove.ge

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება - დმანისის მუნიციპალიტეტში, შპს „RMG Gold“-ის არსებული „საყდრისის“ გროვული გამოტუტვის საწარმოო უბნის ექსპლუატაციის პირობების შეცვლა - მოედნების გაფართოების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „RMG Gold“ დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: დმანისის მუნიციპალიტეტის, „საყდრისის“ საბადო   გარემოზე ზემოქმედების შეფასების  ანგარიშთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2018 წლის  9 დეკემბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი მარშალ გელოვანის გამზირი. N6;  eia@mepa.gove.ge  შპს „RMG Gold“-მა ,,გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“  საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის შესაბამისად, წარმოადგინა  განცხადება  2017 წლის 29 დეკემბერს,  წარმოება დაიწყო გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის გაცემის წესით. ,,გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“  საქართველოს კანონი არ აკისრებს ადმინისტრაციულ ორგანოს ვალდებულებას განათავსოს გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება ოფიციალურ ვებ. გვერდზე, მიუხედავად ამისა, მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის გათვალისწინებით, სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება განცხადების განთავსების თაობაზე.2018 წლის 9 ნოემბერს, დამტკიცდა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის N2-911 ბრძანება  “შპს „RMG Gold“-ის არსებული „საყდრისის“ გროვული გამოტუტვის საწარმოო უბნის ექსპლუატაციის პირობების შეცვლა-მოედნების გაფართოების პროექტზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების ადმინისტრაციული წარმოების ვადის გაგრძელების შესახებ”.აღნიშნული ბრძანების თანახმად,  „შპს „RMG Gold“-ის არსებული „საყდრისის“ გროვული გამოტუტვის საწარმოო უბნის ექსპლუატაციის პირობების შეცვლა-მოედნების გაფართოების“ პროექტზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების ადმინისტრაციული წარმოების ვადა გაგრძელდა 1 (ერთი) თვის ვადით. “შპს „RMG Gold“-ის არსებული „საყდრისის“ გროვული გამოტუტვის საწარმოო უბნის ექსპლუატაციის პირობების შეცვლა-მოედნების გაფართოების პროექტზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების ადმინისტრაციული წარმოების ვადის გაგრძელების შესახებ” საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის N2-911 ბრძანების შესაბამისად, საზოგადოებისგან შენიშვნებისა და მოსაზრებების მიწოდების ვადად განისაზღვრა 2018 წლის 9 დეკემბერი, თუმცა აღნიშნულ განცხადებაში ტექნიკური ხარვეზის გამო, ნაცვლად 9 დეკემბრისა  მითითებულ იქნა 29 დეკემბერი. ზემოაღნიშნული გარემოებისა და ადმინისტრაციული წარმოების ვადების გათვალისწინებით, აღნიშნული განცხადება დაკორექტირდა და შენიშვნების მიღების ვადად განისაზღვრა 2018 წლის 9 დეკემბერი.