ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკოპინგის განცხადება - ხობის მუნიციპალიტეტში, შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ხობი-ახალსოფელი-რკინიგზის ბაქანი საავტომობილო გზის მე-10 კმ-ზე მდ. ცივაზე (ლუბეკის არხი) არსებული სახიდე გადასასვლელის ნაცვლად ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება - მდ. ცივაზე (ლუბეკის არხი) არსებული სახიდე გადასასვლელის ნაცვლად ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: ,,საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხობის მუნიციპალიტეტი, სოფ.ახალსოფელი,  მდ. ცივა (ლუბეკის არხი).დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 19 ივნისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge 

მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება - ქ. თბილისი, სსიპ ,,საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია’’ ბიოთერმული, ბეიკერის ორმო

მიმდინარე საქმიანობის დასახელება: ბიოთერმული, ბეიკერის ორმო;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სსიპ ,,საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია’’;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, ვაშლიჯვარი, გოძიაშვილის N49 ;მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ  ეკოლოგიური აუდიტის ანგარიშთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2019 წლის  27 ივნისამდე,  მისამართზე: ქ.თბილისი მარშალ გელოვანის გამზირი. N6;  eia@mepa.gove.ge

სკოპინგის განცხადება - შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის შუხუთი-აცანა-მამათი- ძიმითი ს/გზის მე-16 კმ-ზე მდ. ნადინებზე არსებული სახიდე გადასასვლელის ნაცვლად ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის სამუშაოების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ხიდის მშენებლობა-ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ძიმითიდაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის  18 ივნისამდე. მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

განცხადება დამატებითი ინფორაციის წარდგენის შესახებ - ხაშურის მუნიციპალიტეტში, ი.მ ,,ლამარა ქალიაშვილის" წიდის გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

გაცნობებთ, რომ 2019 წლის 23 აპრილს, სამინისტროს ვებ. გვერდზე განთავსდა სკრინინგის განცხადება ი.მ ,,ლამარა ქალიაშვილის" მიერ, ხაშურის მუნიციპალიტეტში  წიდის გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის შესახებ.მიმდინარე წლის 22 მაისს, ი.მ ,,ლამარა ქალიაშვილმა" წარმოადგინა დამატებითი დოკუმენტაცია აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით.დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: წიდის გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: ი.მ ,,ლამარა ქალიაშვილი";დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხაშურის მუნიციპალიტეტი, სოფ. გომი;დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 6 ივნისამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - სენაკის მუნიციპალიტეტში, ი/მ როინ რეკვავს სასათბურე მეურნეობისათვის სამელიორაციო სისტემის მოწყობა დაექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სამელიორაციო სისტემის მოწყობა და ექსპლუატაციია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: ი/მ როინ რეკვავა;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: სენაკის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ზანა; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 5 ივნისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ხაშურის მუნიციპალიტეტში, ი.მ. თემურ შუბითიძეს სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავების საწარმოს პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის (ვულკანური წიდა) გადამუშავების პროექტი;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: ი.მ. თემურ შუბითიძე; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხაშურის  მუნიციპალიტეტი, სოფ. ოსიაური;დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 5 ივნისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - შპს „გეო მეტალის“ ფეროშენადნობების წარმოების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მეტალურგიული წარმოება დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „გეო მეტალი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ზესტაფონი. სოფ. პირველი სვირი დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 19 ივლისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ქ. თბილისში, შპს „ეკო-ტექ"-ის სადეზინფექციო ხსნარების საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სადეზინფექციო ხსნარების წარმოებადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ეკო-ტექ"დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისიდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2019 წლის 3 ივნისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - ქ. თბილისში, შპს „ლიდერ პლასტიკ“-ის პლასტმასის ნარჩენის გადამუშავების საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: პლასტმასის ნარჩენის გადამუშავების საწარმოდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ლიდერ პლასტიკ“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, სამგორის რაიონიდაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 18 ივლისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge