ძებნა

ახალი ამბები

ამობეჭდვა

2019 წლის 14 მაისს ევროკავშირმა საქართველოში დაიწყო ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული კიდევ ერთი ახალი პროექტის განხორციელება

თბილისი, 2019 წლის 14 მაისი 

 


ევროკავშირი, საქართველოს ხელისუფლებასთან ერთად, ზრუნავს გარემოს გაუმჯობესებაზე ქვეყანაში გარემოსდაცვითი მმართველობისა  და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის  დანერგვის  ხელშეწყობის გზით.

 

ნარჩენების მართვის სექტორში ევროკავშირი საქართველოს დაეხმარა საკანონმდებლო და პოლიტიკური ჩარჩოს შექმნაში,  შესაძლებლობების გაძლიერებაში როგორც ცენტრალურ, ასევე ადგილობრივ დონეზე და ფართო საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაში, რითიც ხელს უწყობს ნარჩენების გადაყრის პრაქტიკიდან რესურსების ხელახლა გამოყენებასა და რეციკლირებაზე გადასვლას. ევროკავშირი განაგრძობს აღნიშნულ დარგში საქართველოს დახმარებას. 

 

2019 წლის 14 მაისს ევროკავშირმა საქართველოში დაიწყო ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული კიდევ ერთი ახალი პროექტის განხორციელება. პროექტის მიზანია, დაეხმაროს საქართველოს ნარჩენების მართვის სისტემის შემდგომ განვითარებაში საქართველო-ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების მოთხოვნებისა და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით. 
პროექტი სამი ძირითადი კომპონენტისგან შედგება: 

 

 

  •  ნარჩენების მართვის პრაქტიკის გაუმჯობესება მუნიციპალიტეტებში;


  • მწარმოებლის გაფართოებულ ვალდებულებასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ნორმატიული აქტების განხორციელებისა და მწარმოებლის გაფართოებულ ვალდებულების სისტემის დანერგვის ხელშეწყობა;

 

  •  ნარჩენების შესახებ მონაცემების ინტეგრირებული მართვის ეროვნული სისტემის შექმნა. 

    პროექტი უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტების შესაძლებლობების გაძლიერებას ნარჩენების მართვის მუნიციპალური სამოქმედო გეგმებისა და ნარჩენების მართვის სისტემაში მათი ამოცანების შესრულების კუთხით (მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება, სახიფათო ნარჩენები და სხვ.), დაეხმარება შესაბამის უწყებებს  მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების სისტემის ჩამოყალიბებაში, ხოლო დაინტერესებულ მხარეებს - აღნიშნული სისტემის პრაქტიკულად განხორციელებაში. პროექტი, ასევე, ხელს შეუწყობს ნარჩენების მართვის ინტეგრირებული ინფორმაციული სისტემის შემდგომ განვითარებას და გააანალიზებს ნარჩენების მართვის ეროვნულ სტრატეგიას ცირკულარული ეკონომიკის ჭრილში, მომავალში ნარჩენების, როგორც რესურსის გამოყენების უზრუნველსაყოფად.   
    ეს ახალი ინიციატივა საქართველოს დაეხმარება ნარჩენების მართვის დარგში ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებასა და გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული რისკების შემცირებაში. პროექტს ახორციელებს დანიური კომპანია NIRAS A/S.

    პროექტის პირველ შეხვედრაზე ხატია წილოსანმა, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ, ალექსანდე დარასმა, ატაშემ, საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის კავშირების, ენერგიის, გარემოს დაცვისა და კლიმატის ცვლილებების სექტორის კოორდინატორმა, და პროექტის გუნდმა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, სხვა პროექტების, ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეების წარმომადგენლებს წარუდგინეს პროექტი და განიხილეს დაგეგმილი ღონისძიებები.