ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა -ბოლნისის მუნიციპალიტეტში, შპს ,,არ ემ ჯი აურამაინის’’ ბერთაკარის ოქრო-პოლიმეტალური საბადოს ტერიტორიაზე, რეზერვუარ-სალექარის მოწყობის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 17800 მ3 რეზერვუარ-სალექარის მოწყობის პროექტი;  დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,არ ემ ჯი აურამაინი’’;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ბოლნისის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ბერთაკარი;დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის  დრო და ადგილი:  2019  წლის  12 აპრილი,  11:00  საათი  ბოლნისის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ბერთაკარის არასრული საშუალო სკოლის ადმინისტრაციული შენობასაჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.2019 წლის 21 მარტს,  შპს ,,არ ემ ჯი აურამაინმა’’ სამინისტროში წარმოადგინა -ბოლნისის მუნიციპალიტეტში, შპს ,,არ ემ ჯი აურამაინის’’ ბერთაკარის ოქრო-პოლიმეტალური საბადოს ტერიტორიაზე, რეზერვუარ-სალექარის მოწყობის პროექტის სკოპინგის განცხადება.  “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად,  სკოპინგის დასკვნის მიმღებ  უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით ბოლნისის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ბერთაკარის არასრული საშუალო სკოლის ადმინისტრაციული  შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა,  მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 18 აპრილამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6,  ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.იხილეთ საჯარო განხილვის წესი 

განცხადება-მესტიის მუნიციპალიტეტში შპს ,,დარჩის’’ მდ. დარჩ-ორმელეთზე (დარჩი ჰესის) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის თაობაზე.

 2019 წლის 26 თებერვალს შპს „დარჩიმ“ სკოპინგის დასკვნის  მიღების მიზნით მიმართა სამინისტროს N3025 განცხადებით და წარმოადგინა მესტიის მუნიციპალიტეტში შპს ,,დარჩის’’ მდ. დარჩ-ორმელეთზე (დარჩი ჰესის) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიში, რომელიც 2019 წლის 4 მარტს განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე.პროექტთან დაკავშირებით,   საჯარო განხილვა კანონით დადგენილი წესით ჩაინიშნა 2019 წლის 28 მარტს 16:00 საათზე საქმიანობის განხორციელების ადგილიდან ყველაზე ახლოს მდებარე ტერიტორიაზე სოფ. ლახამში.   საჯარო განხილვის შესახებ ინფორმაცია გამოქვეყნდა  სამინისტროს  ოფიციალურ  ვებგვერდზე. მუნიციპალიტეტის თხოვნით, დაგეგმილი საქმიანობის საჯარო განხილვა დამატებით ასევე გაიმართება ხაიშის თემის ადმინისტრაციულ ცენტრში (სატყეო შენობაში) 28 მარტს 13:00 საათზე.  აღნიშნულის თაობაზე განცხადება განთავსდა 2019 წლის 26 მარტს სამინისტროს ვებგვერდზე.

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა-ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, სს „სუფსა ენერჯის“ მდ. ბარამიძისწყალზე 7,8 მგვტ დადგმული სიმძლავრის „ბარამიძე ჰესის“, მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი.

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: განხილვა- ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, სს „სუფსა ენერჯის“ მდ. ბარამიძისწყალზე 7,8 მგვტ დადგმული სიმძლავრის „ბარამიძე ჰესის“, მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი.დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „სუფსა ენერჯი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვების  დრო და ადგილი:• 2019 წლის 12 აპრილი, 14:00 საათი, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ზემო სურების ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა. საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.2019 წლის 18 მარტს, სს „სუფსა ენერჯიმ“ სამინისტროში წარმოადგინა, ჩოხატაურის  მუნიციპალიტეტში სს „სუფსა ენერჯის“ მდ. ბარამიძისწყალზე 7,8 მგვტ დადგმული სიმძლავრის „ბარამიძე ჰესის“, მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის განცხადება.  “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად,  სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით ჩოხატაურის  მუნიციპალიტეტის და სოფ. ზემო სურების ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 18 აპრილამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6,  ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით. იხილეთ საჯარო განხილვის წესი

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - შპს „საქართველოსჰონგჩუანის“ ქ.ქუთაისში პლასტმასის გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: პლასტმასის გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობა-ექსპუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „საქართველოსჰონგჩუანი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ქუთაისი, ავტომშენებლის 88; ქუთაისის ჰუალინგის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონადაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის  დრო და ადგილი: 2019 წლის 10 აპრილი, 14:00 საათი; ქ. ქუთაისის მერიის შენობა საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.2019 წლის 15 მარტს შპს „საქართველოსჰონგჩუანმა“ სამინისტროში წარმოადგინა „ქ.ქუთაისში პლასტმასის გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტის“ სკოპინგის განცხადება.  “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად,  სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით ქალაქ ქუთაისის მერიის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 11 აპრილამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6,  ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.იხილეთ საჯარო განხილვის წესი 

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - ქალაქ თბილისში, შპს ,,რეციკლინგის’’ სახიფათო და არასახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავებისა და აღდგენის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სახიფათო და არასახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავებისა და აღდგენის საწარმოს მოწყობა -ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "რეციკლინგი”დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, მოსკოვის გამზირი #24ადაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის  დრო და ადგილი: 2019 წლის 3 აპრილი, 12:00 საათი; ქ. თბილისი, სამგორის რაიონის გამგეობის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.2019 წლის 7 მარტს შპს „რეციკლინგმა“ სამინისტროში წარმოადგინა “სახიფათო და არასახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავების და აღდგენის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის“ სკოპინგის განცხადება.  “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად,  სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 4 აპრილამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6,  ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.იხილეთ საჯარო განხილვის წესი   

მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადების საჯარო განხილვა - ქ. ბათუმში, შპს ,,RONI“-ის ქაღალდის ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმო (ნარჩენების აღდგენა)

მიმდინარე საქმიანობის დასახელება: ქაღალდის ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმო (ნარჩენების აღდგენა) ; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,RONI“;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ბათუმი, მამია ვარშანიძეს ქუჩა #211;დაგეგმილი საქმიანობის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 2019 წლის 1 მაისი 15:00 საათი, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დიდი  საკონფერენციო დარბაზი (მარშალ გელოვანის გამზირი, N6)მიმდინარე წლის 14 მარტს  შპს ,,RONI“-იმ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება ქ. ბათუმში, ქაღალდის ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმო (ნარჩენების აღდგენა)   მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ ეკოლოგიური აუდიტის ანგარიში და გარემოზე ზემოქმედების შემცირების ღონისძიებათა გეგმა-გრაფიკი“ საქმიანობის გაგრძელების უფლების მისაღებად.საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ  ეკოლოგიური აუდიტის ანგარიშთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2019 წლის  18 აპრილის ჩათვლით,  მისამართზე: ქ.თბილისი მარშალ გელოვანის გამზირი. N6;  eia@mepa.gove.ge

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - ადიგენის მუნიციპალიტეტში შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“დაბა აბასთუმნის წყალარინების სისტემებისა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა-ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: დაბა აბასთუმნის წყალარინების სისტემებისა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა-ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ადიგენის მუნიციპალიტეტი, დაბა აბასთუმანი დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვების  დრო და ადგილი: 2019 წლის 1 აპრილი, 15:30 საათი, დაბა აბასთუმნის საჯარო სკოლა საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. 2019 წლის 5 მარტს, შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიამ" სამინისტროში წარმოადგინა, ადიგენის მუნიციპალიტეტში, დაბა აბასთუმნის წყალარინების სისტემებისა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა-ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის განცხადება.  “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად,  სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის და სოფ. სადმელის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.  პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 8 აპრილამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6,  ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით. იხილეთ საჯარო განხილვის წესი

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა-ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში შპს ,,საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციის’’ რიცეულა ჰესის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი.

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: განხილვა-ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში შპს ,,საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციის’’ რიცეულა ჰესის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი.დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია’’.დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი. დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვების  დრო და ადგილი: 2019 წლის 3 აპრილი, 12:00 საათი, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი, სოფ. სადმელის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა. საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.2019 წლის 7 მარტს, შპს ,,საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციამ’’ სამინისტროში წარმოადგინა, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში შპს ,,საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციის’’ რიცეულა ჰესის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტის სკოპინგის განცხადება.  “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად,  სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის და სოფ. სადმელის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 3 აპრილამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6,  ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით. იხილეთ საჯარო განხილვის წესი

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა-ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში, შპს „აისის“ მდ. ფარავანსა და მისი შენაკად, მდ. კორხზე 9.5 მგვტ დადგმული სიმძლავრის „ახალქალაქი ჰესის“, ქვესადგურის და ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი.

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ. ფარავნსა და მისი შენაკად, მდ. კორხზე 9.5 მგვტ დადგმული სიმძლავრის „ახალქალაქი ჰესის“, ქვესადგურის და ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი. დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „აისი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვების  დრო და ადგილი:2019 წლის 1 აპრილი, 11:00 საათი, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა. 2019 წლის 1 აპრილი, 14:00 საათი, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. კორხის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა.საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.2019 წლის 7 მარტს, შპს „აისმა“ სამინისტროში წარმოადგინა მდ. ფარავნსა და მისი შენაკად, მდ. კორხზე 9.5 მგვტ დადგმული სიმძლავრის „ახალქალაქი ჰესის“, ქვესადგურის და ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის განცხადება.  “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად,  სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის და სოფ. კორხის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობებში გაიმართება საჯარო განხილვები. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 4 აპრილამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6,  ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.იხილეთ საჯარო განხილვის წესი