ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკოპინგის განცხადება - შპს ,,ვმ ელექტრიკი’’ მდ.მტკვარზე ჰესების ,,კასკადი-4’’ -ის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:  მდ. მტკვარზე 4 საფეხურიანი ჰესების ,,კასკადი-4’’ -ის  მშენებლობა და ექსპლუატაცია;

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,ვმ ელექტრიკი’’;
დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ.თბილისი, ქ.რუსთავი, გარდაბანის და მარნეულის მუნიციპალიტეტი; 

დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 4 მარტამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge