ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში, სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს ქვიშა-ხრეშის მოპოვებისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:ქვიშა-ხრეშის მოპოვება და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:   სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი, სოფელი ლეწურწუმე

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  28 სექტემბრისა, მისამართზე: .თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge