ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მდინარე აჭყვას კალაპოტის რეაბილიტაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდინარე აჭყვას კალაპოტის რეაბილიტაცია
დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ქობულეთი

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 23 აპრილამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge