ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - შპს „კახეთი ვაინ ენდ სპა“-ს „სასტუმრო კომპლექსის მშენებლობა-ექსპლუატაციის პროექტი“

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასტუმრო კომპლექსის მშენებლობა-ექსპლუატაცია (ქალაქგარეთ 10 ჰექტარზე მეტ ფართობზე დასასვენებელი კომპლექსური დასახლების (მათ

შორის, სასტუმროსა და მასთან დაკავშირებული ნაგებობის) მშენებლობა).

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „კახეთი ვაინ ენდ სპა“ 

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გურჯაანის რაიონი, სოფელი ახაშენი


დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2019 წლის 24 მაისამდე , მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge