ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

სამონადირეო მეურნეობის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო წარმოგიდგენთ შპსფაუნა"-ზე გაცემული სამონადირეო მეურნეობის სპეციალური ლიცენზიის პირობების შესაბამისად შემუშავებულ, სამონადირეო მეურნეობის მართვის გეგმის პროექტს, საჯარო განხილვისათვის.

 

გთხოვთ, შენიშვნები და წინადადებები წერილობით წარადგინოთ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში 2019 წლის 28 ივნისამდე.

 

სამონადირეო მეურნეობის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა გაიმართება გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში

(მისამართი: გულუას #6) 

 

2019 წლის  3 ივლისს, 16 საათზე.

 

ფაუნა

გაზიარება