ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის საჩხერე-ქვემო ხევის ს/გზის 5+537კმ - 10+537კმ მონაკვეთის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

 

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: საჩხერე-ქვემო ხევის ს/გზის 5+537კმ - 10+537კმ მონაკვეთის მშენებლობა და ექსპლუატაცია
დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: საჩხერის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ქვემოხევის მიმდებარე ტერიტორია

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების  ანგარიშთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის  1 თებერვლის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი მარშალ გელოვანის გამზირი. N6;  eia@mepa.gove.ge

 

აღნიშნულის შესაბამისად, ჩასწორდა მიმდინარე წლის 2018 წლის 5 ნოემბრის განცხადება