ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, შპს „გეოკერამიკას“ კერამიკული კრამიტისა და მოსაპირკეთებელი ფილების საწარმოს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

მიმდინარე წლის 15 ნოემბერს, სამინისტროს ვებ. გვერდზე განთავსდა განცხადება გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, შპს „გეოკერამიკას“ კერამიკული კრამიტისა და მოსაპირკეთებელი ფილების საწარმოს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტთან დაკავშირებით. მიმდინარე წლის 30 ნოემბერს, შპს „გეოკერამიკამ“ წარმოადგინა დამატებითი ინფორმაცია.

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: კერამიკული კრამიტისა და მოსაპირკეთებელი ფილების საწარმოს მშენებლობა და ექსპლუატაცია
დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „გეოკერამიკა“
დაგეგმილი საქმიანობის განხოლციელების ადგილი: გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ნორიო

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  13 დეკემბრის ჩათვლით. მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge 

აღნიშნულის შესაბამისად, განახლდა 2018 წლის 15 ნოემბრის განცხადება.