#

აგროდაზღვევა

#

გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი

#

შეღავათიანი აგროკრედიტი