ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

სახელმწიფო პროექტები

#

ტექნიკური დახმარება

პროგრამის მიზანი 

სააგენტოს მიერ განხორციელებული/განსახორციელებელი პროექტების/პროგრამების ფარგლებში დაფინანსებული/დასაფინანსებელი პოტენციური ბენეფიციარების/ბენეფიციარების მხარდაჭერა თანადაფინანსების ან/და საკონსულტაციო მომსახურეობის ან/და ტრენინგის ჩატარების გზით. 

სააგენტოს მიერ განხორციელებული/განსახორციელებელი პროექტებით/პროგრამებით გათვალისწინებული დარგისა და მიმართულებების გაძლიერება და მხარდაჭერა. 

 

პროგრამის ამოცანა 

სააგენტოს მიერ განხორციელებული პროგრამების/პროექტების ფარგლებში, დაფინანსებული/დასაფინანსებელი  ბენეფიციარების მიერ წარმოებული/საწარმოებელი პროდუქციის ხარისხის, უვნებლობის, მიკვლევადობის და კონკურენტუნარიანობის ზრდის ხელშეწყობა თანადაფინანსების გზით.

 

 

მეტის წაკითხვა