ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკოპინგის განცხადება - სიღნაღის მუნიციპალიტეტში, ინდ. მეწარმე გიორგი ბაკაშვილის თევზსაშენი ტბორების ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: თევზსაშენი ტბორების ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: ინდ. მეწარმე გიორგი ბაკაშვილი;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: სიღნაღის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ვაქირიდაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 11 მარტამდე,  მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება- ქ. თბილისში, შპს „კავკას მეტალის“ ლითონის ცხელი მოთუთიების (დამცავი ლითონის ფენით დაფარვა) საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ლითონის ცხელი მოთუთიების საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „კავკას მეტალი“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, რუსთავის გზატკეცილი N36; დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 11 მარტამდე,  მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა - შპს ,,კარგო პარსელის“ ქიმიური პროდუქტის (კარბამიდი) საცავის (მშრალი ტვირთების ღია სასაწყობო მეურნეობის) მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ქიმიური პროდუქტის (კარბამიდი) საცავის (მშრალი ტვირთების ღია სასაწყობო მეურნეობის) მოწყობა-ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "კარგო პარსელი“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ბათუმი;დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 27 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge     

სკრინინგის განცხადება- შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტებში მდ. აჭარისწყალზე ფუჭი ქანების სანაყაროების ნაპირდამცავი ნაგებობების რეაბილიტაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნაპირდამცავი ნაგებობების რეაბილიტაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „აჭარისწყალი ჯორჯია“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: შუახევის და ხულოს მუნიციპალიტეტები; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 27 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა დამატებითი ინფორმაციის წარმოდგენის შესახებ-საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის აბასთუმნის შემოსავლელი საავტომობილო გზის მშენებლობის პროექტი

შეგახსენებთ, რომ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში სკოპინგის დასკვნის მიღების მიზნით, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ წარმოდგენილია აბასთუმნის შემოსავლელი გზის მშენებლობის პროექტის სკოპინგის განცხადება (იხ. განცხადება)მიმდინარე წლის 10 თებერვალს სამინისტროს წერილის პასუხად (იხ. წერილი) საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა აღნიშნული სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით წარმოადგინა დამატებითი ინფორმაცია. დამატებით წარმოდგენილ ინფორმაციასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 25 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

სკოპინგის განცხადება - ზემო-ავჭალის ჰიდროელექტროსადგურის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ზემო-ავჭალის ჰიდროელექტროსადგურის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „ენერგო-პრო ჯორჯია გენერაცია“ დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მცხეთის მუნიციპალიეტეტიდაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 9 მარტამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - თერჯოლის მუნიციპალიტეტში, შპს „კომპანია ბლექ სი გრუპის“ ასფალტის წარმოების, სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეში) გადამუშავების და ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ასფალტის წარმოება, სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეში) გადამუშავება, ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „კომპანია ბლექ სი გრუპი“;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: თერჯოლის მუნიციპალიტეტი, სოფ. კვახჭირი; დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2020  წლის  14 აპრილამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის  მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება - ქ. ზუგდიდში, შპს „ვესტ ჯორჯიას“ ასფალტის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ასფალტის წარმოება;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ვესტ ჯორჯია“;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ზუგდიდი;დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 6 მარტამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში, ჩხოროწყუ ჰესის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ოჩხომურის ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების განხორციელების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ. ოჩხომურის ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „ენერგო-პრო ჯორჯია გენერაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი;გაცნობებთ, რომ 2020 წლის 3 თებერვალს სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსდა განცხადება სკრინინგის გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე (იხ. განცხადების ლინკი). აღნიშნული პროექტის სკრინინგის განცხადებაში გამოვლინდა რიგი უზუსტობები, რის შესახებაც სამინისტრომ წერილით მიმართა სს „ენერგო პრო ჯორჯია გენერაციას“.ამასთან, გაცნობებთ, რომ სამინისტრო კანონმდებლობის შესაბამისად სკრინინგის გადაწყვეტილების გაცემის მიზნით აღნიშნულ პროექტზე ადმინისტრაციულ წარმოებას დაიწყებს მას შემდეგ, რაც სს „ენერგო პრო ჯორჯია გენერაცია“ უზრუნველყოფს დაზუსტებული სკრინინგის განცხადების წარმოდგენას.