ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - შუახევის მუნიციპალიტეტში, სოფ.მახალაკიძეებში შპს „სანალიას“ მდ. ჩირუხისწყალზე და მდ. სანალიაზე 4.2 მგვტ ჰიდროელექროსადგურის ექსპლუატაციის პროექტი

 

შპს „სანალიას“ მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება შუახევის მუნიციპალიტეტში, სოფ.მახალაკიძეებში მდ. ჩირუხისწყალზე და მდ. სანალიაზე 4.2 მგვტ ჰიდროელექროსადგურის ექსპლუატაციის პროექტს (იხ.ბმული).

გაცნობებთ, რომ სამინისტრომ 2022 წლის 29 აპრილის 4422/01 წერილის საფუძველზე ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე.