ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

DCFTA-ს გზამკვლევი

DCFTA-ის მოთხოვნების გზამკვლევი:
წარმოდგენილი დოკუმენტები განკუთვნილია პირველადი პროდუქციის მწარმოებლებისთვის და სურსათის მწარმოებლებისთვის,   რომელთაც სურთ საკუთარი პროდუქციის ევროკავშირში ექსპორტი.  ამისთვის კი, საკმაოდ მაღალი სტანდარტების დაკმაყოფილებაა საჭირო გზამკვლევი მოიცავს იმ ძირითად ნაბიჯებს, რომლებიც მწარმოებელმა უნდა გაიაროს საკუთარი საქონლის ევროკავშირში შეტანისთვის და, ამავე დროს, ისარგებლოს ნულოვანი საბაჟო დაბეგვრით.
აღნიშნული დოკუმენტები  მომზადებულია საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის და თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის კონსორციუმის მიერ USAID/საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ეფექტიანობის აღდგენის პროექტის (REAP) ტექნიკური დახმარების პროგრამის ფარგლებში.