ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

ტყისა და მიწათსარგებლობის ატლასი

ფოტო

 

ტყისა და მიწათსარგებლობის ინფორმაციისა და გადაწყვეტილების მხარდამჭერი სისტემა (ტყისა და მიწათსარგებლობის ატლასი) უზრუნველყოფს ტყესა და მიწათსარგებლობაზე ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას, გამჭვირვალობას და სიზუსტეს, ასევე, უზრუნველყოფს ინფორმაციის აქტიურ გამოყენებას და ხელს უწყობს სატყეო სექტორთან დაკავშირებული ღონისძიებების როგორც დაგეგმვასა და განხორციელებას, ასევე მონიტორინგს. 

საიტის სანახავად გადადით ლინკზე