ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

დეპარტამენტი/სამმართველო

 • პოლიტიკის კოორდინაციისა და ანალიტიკის დეპარტამენტი

 • ტელეფონი: 0322 37 10 89
 • ადმინისტრაციული დეპარტამენტი

 • ტელეფონი: 0322 37 80 20
 • გარემოსა და კლიმატის ცვლილების დეპარტამენტი

 • ტელეფონი: 0322 37 80 48
 • გარემოსდაცვითი შეფასების დეპარტამენტი

 • ტელეფონი: 0322 37 80 38
 • ევროინტეგრაციის დეპარტამენტი

 • ტელეფონი: 0322 37 80 35
 • იურიდიული დეპარტამენტი

 • ტელეფონი: 0322 37 80 39
 • ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერების მართვის დეპარტამენტი

 • ტელეფონი: 0322 37 66 72
 • რეგიონებთან ურთიერთობის დეპარტამენტი

 • ტელეფონი: 0322 37 80 16
 • საერთაშორისო ურთიერთობისა და ევროინტეგრაციის დეპარტამენტი

 • ტელეფონი: 0322 37 80 29
 • საფინანსო დეპარტამენტი

 • ტელეფონი: 0322 37 80 03
 • სტრატეგიული კომუნიკაციის დეპარტამენტი

 • ტელეფონი: 0322 37 80 09
 • სურსათისა და სოფლის განვითარების დეპარტამენტი

 • ტელეფონი: 0322 37 80 22
 • შიდა აუდიტის დეპარტამენტი

 • ტელეფონი: 0322 37 66 71
 • ჰიდრომელიორაციისა და მიწის მართვის დეპარტამენტი

 • ტელეფონი: 0322 37 80 19