ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

დეპარტამენტი/სამმართველო

 • ადმინისტრაციული დეპარტამენტი

 • ტელეფონი: 0322 37 80 20
 • ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო დეპარტამენტი

 • ტელეფონი: 0322 37 80 60
 • გარემოსა და კლიმატის ცვლილების დეპარტამენტი

 • ტელეფონი: 0322 37 80 48
 • ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტი

 • ტელეფონი: 0322 37 80 40
 • იურიდიული დეპარტამენტი

 • ტელეფონი: 0322 37 80 36
 • ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერების მართვის დეპარტამენტი

 • ტელეფონი: 0322 37 66 72
 • საერთაშორისო ურთიერთობებისა და ევროინტეგრაციის დეპარტამენტი

 • ტელეფონი: 0322 37 80 29
 • საფინანსო დეპარტამენტი

 • ტელეფონი: 0322 37 80 03
 • სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარების პოლიტიკის დეპარტამენტი

 • ტელეფონი: 0322 37 180 45
 • სტრატეგიული კომუნიკაციის დეპარტამენტი

 • ტელეფონი: 0322 37 80 09
 • სურსათის პოლიტიკის დეპარტამენტი

 • ტელეფონი: 0322 37 80 22
 • შიდა აუდიტის დეპარტამენტი

 • ტელეფონი: 0322 37 66 71
 • ჰიდრომელიორაციისა და მიწის მართვის დეპარტამენტი

 • ტელეფონი: 0322 37 80 19