ძებნა

დეპარტამენტი/სამმართველო

 • ადმინისტრაციული დეპარტამენტი

 • ტელეფონი: 0322 37 80 20
 • ევროინტეგრაციის დეპარტამენტი

 • ტელეფონი: 0322 37 80 35
 • იურიდიული დეპარტამენტი

 • ტელეფონი: 0322 37 80 36
 • პოლიტიკისა და ანალიტიკის დეპარტამენტი

 • ტელეფონი: 0322 37 80 45
 • რეგიონებთან ურთიერთობის დეპარტამენტი

 • ტელეფონი: 0322 37 80 16
 • საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი

 • ტელეფონი: 0322 37 80 05
 • საფინანსო დეპარტამენტი

 • ტელეფონი: 0322 37 80 03
 • სტრატეგიული კომუნიკაციის დეპარტამენტი

 • ტელეფონი: 0322 37 80 09
 • ჰიდრომელიორაციისა და მიწის მართვის დეპარტამენტი

 • ტელეფონი: 0322 37 80 19