ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

განცხადება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - ხულოს მუნიციპალიტეტში სს „აჭარის წყლის ალიანსის“ ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობისა და წყალარინების სისტემების მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტიდაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობისა და წყალარინების სისტემების მშენებლობა

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  სს აჭარის წყლის ალიანსი

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხულოს მუნიციპალიტეტი

სკოპინგის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2022 წლის 29 ივნისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6 ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge