ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

გზშ/სგშ განცხადებებისა და გადაწყვეტილებების განთავსების თაობაზე განცხადება

გაცნობებთ, რომ 2022 წლის 1 მაისიდან,  გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით გათვალისწინებული მიმდინარე წარმოებების შესახებ ინფორმაცია, ისევე როგორც საჯარო განხილვის შესახებ ინფორმაცია და გზშ-ის/სგშ-ის  სფეროში გამოცემული გადაწყვეტილებები ქვეყნდება სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე WWW.NEA.GOV.GE.

 

 

გზშ/სგშ განცხადებები

 

გზშ/სგშ-ის სფეროში მიღებული გადაწყვეტილებები