ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე ხობის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ხამისქურში სასარგებლო წიაღისეულის 25 951 380 ტონა კირქვის მოპოვების პროექტი


სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება ხობის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ხამისქურში სასარგებლო წიაღისეულის 25 951 380 ტონა კირქვის მოპოვების პროექტს (იხ.ბმული).

გაცნობებთ, რომ სამინისტრომ 2022 წლის 28 აპრილის N4366/01 წერილის საფუძველზე ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე.