ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - ხობის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ხამისქურის ტერიტორიაზე სასარგებლო წიაღისეულის 25 951 380 ტონა კირქვის მოპოვების პროექტი


დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება;

ლიცენზიის გამცემი ადმინისტრაციული ორგანო: სსიპ მინერალური რესურსების ეროვნული სააგენტო;

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხობის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ხამისქური;

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2022 წლის 5 მაისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge (გთხოვთ, შენიშვნების/მოსაზრებების ელ.ფოსტაზე გამოგზავნისას მიუთითოთ  შემდეგი ადრესატი:  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს).