ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

სახელმწიფო პროექტები

#

აგროდაზღვევა

აგროდაზღვევა


აგროდაზღვევის პროგრამა 2014 წლის 1 სექტემბრიდან ამოქმედდა და მიზნად ისახავს აგროსექტორში სადაზღვევო ბაზრის განვითარებას, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ხელშეწყობას, აღნიშნული საქმიანობით დაკავებული პირებისთვის შემოსავლის შენარჩუნებას და რისკების შემცირებას.

პროგრამის განმახორციელებელია ა(ა)იპ "სოფლის განვითარების სააგენტო". პროგრამის განხორციელების მიზნით, სააგენტო აფორმებს ხელშეკრულებებს საქართველოში კანონმდებლობით დადგენილი წესით ლიცენზირებულ შესაბამის სადაზღვევო კომპანიებთან, აღნიშნული ხელშეკრულებების საფუძველზე ახდენს სადაზღვევო პრემიის სუბსიდირებას და მათ მონიტორინგს.

 

 

დაინტერესებულ ბენეფიციარებს სადაზღვევო პოლისის შეძენა შეეძლებათ საქართველოში მოქმედ შემდეგ სადაზღვევო კომპანიებში:

ალდაგი
სადაზღვევო კომპანია პრაიმი
არდი
თიბისი დაზღვევა
ნიუ ვიჟენ დაზღვევა
საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფი

 

მეტის წაკითხვა