ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

განცხადება - საჩხერე-ქვემო ხევის ს/გზის 5+537კმ 10+537კმ მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქციისა და ექსპლუატაციის პროექტის ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე

 


2018 წლის 5 დეკემბერს სამინისტროს  ვებ. გვერდზე განთავსდა საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის  მიერ წარმოდგენილი ,,საჩხერე-ქვემო ხევის ს/გზის 5+537კმ 10+537კმ მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქციისა და ექსპლუატაციის პროექტის’’ გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება
   იხ. განცხადების ლინკი.

მიმდინარე წლის 7 თებერვალს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა მომართა სამინისტროს წერილობით, პროექტის ტექნიკურ ნაწილში შეტანილი ცვლილებების  გამო  და ითხოვა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტა.
აღნიშნულიდან გამომდინარე სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ.