ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

მინისტრის მოადგილე

სოლომონ პავლიაშვილი

მინისტრის მოადგილე

დაბადების თარიღი


24.08.1959 წ

 

განათლება

 

2021 წ
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია - აკადემიკოსი

 

1995 - 1999 წწ
თბილისის ი.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, იურისტი

1994 წ
საჯარო სექტორის მენეჯმენტის სასწავლო პროგრამა. ევროკავშირის ტექნიკური დახმარების პროგრამა (TACIS). (დიდი ბრიტანეთი, ჩრ. ირლანდია)

1990 - 1992 წწ
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, დოქტორანტურა

1982 - 1986 წწ
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტი, ასპირანტურა

1976 - 1982 წ
თბილისის ი.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სახალხო მეურნეობის დაგეგმვის ფაკულტეტი, ეკონომისტი


სამუშაო გამოცდილება  

30.04.2019  წლიდან - დღემდე
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე

01.09.2018 - 30.04.2019 წწ
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მრჩეველი

15.12.2017- 1.09.2018 წწ
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე

01.10.2017 - 15.12.2017წწ
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი

2016 – 2017 წწ
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე

2016 წ 
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მთავარი მრჩეველი

2011 - 2016 წწ
თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორი

2003 - 2004 წწ
საქართველოს ეკონომიკის, მრეწველობისა და ვაჭრობის მინისტრის მოადგილე

2001 - 2003 წწ
საქართველოს ქონების მართვის მინისტრი

1999 - 2001 წწ
საქართველოს პარლამენტი წევრი, საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე

1993 - 1999 წწ
საქართველოს სოციალური დაზღვევის ერთიანი სახელმწიფო ფონდის გენერალური დირექტორის მოადგილე, სოციალური დაზღვევის ინსპექციის უფროსი

1986 - დღემდე
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მასწავლებელი, დოცენტი, პროფესორი

1982 - 1984 წწ
თბილისის ი.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სახალხო მეურნეობის დაგეგმვის და მართვის კათედრის ასისტენტი

2013 წ

სამეცნიერო ხარისხი და წოდება
საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ვიცე-პრეზიდენტი

2001 წ
პროფესორი

1999 წ
ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი


1993 წ
დოცენტი

 

1989 წ
ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

 

 

 

ჯილდო, პრემია, სიგელი


 

23.05.2019 წ

ეკონომიკური მეცნიერების დარგში პაატა გუგუშვილის სახელობის სამეცნიერო პრემია ნაშრომისთვის - "საქართველოს სატრანსპორტო დერეფანი: პრობლემები და პერსპექტივები"

 

1999 წ

საქართველოს პრეზიდენტის პირველი ხარისხის სამეცნიერო სტიპენდია.

  

2001 წ.  
პრეზიდენტის მადლობა-სახელმწიფო პროგრამების შედგენასა და რეკომენდაციების შემუშავებაში ნაყოფიერი სამეცნიერო-პედაგოგიური მოღვაწეობისთვის.

 

23.05.2019 წ
ეკონომიკური მეცნიერების დარგში პაატა გუგუშვილის სახელობის სამეცნიერო პრემია ნაშრომისთვის - "საქართველოს სატრანსპორტო დერეფანი: პრობლემები და პერსპექტივები";

1999 წ
საქართველოს პრეზიდენტის პირველი ხარისხის სამეცნიერო სტიპენდია.

 

2023 წ
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჯილდო,,ოქროს მედალი’’-საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წინაშე გაწეული განსაკუთრებული დამსახურებისთვის.

 

2023
სიგელი - ეკონომიკის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია.

 

 

ნაშრომები

 

გამოქვეყნებული აქვს 17 მონოგრაფია და ასზე მეტი სამეცნიერო პუბლიკაცია მაკროეკონომიკის, მიკროეკონომიკის, აგრარული მეცნიერებების, გარემოს დაცვის, მწვანე ეკონომიკის, ცირკულარული ეკონომიკის,  საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობებისა და სხვა აქტუალურ საკითხებზე

 


ენები


რუსული

ინგლისური

 

ოჯახური მდგომარეობა


მეუღლე და ოთხი შვილი