ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

მინისტრის მოადგილე

ნინო თანდილაშვილი

მინისტრის პირველი მოადგილე

დაბადების თარიღი

 

11.12.1987 წ

 

განათლება

 

05.2017 – 07.2017 წწ

რიგის სამართლის სკოლის ინტენსიური კურსი- ,,სამართალსა და ეკონომიკაში”კურსდამთავრებული


09.2015 – 10.10.2015 წწ

ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს მიერ ორგანიზებული რიგით მე-5 ბირთვული სამართლის სკოლის კურსდამთავრებული, ქ.ბადენი, ავსტრია

 

2009 – 2010 წწ

ამსტერდამის უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამართლის ფაკულტეტი, ევროპისა და საერთაშორისო სამართლის მაგისტრის ხარისხი

 

2005 – 2009 წწ

ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, სამართალმცოდნეობის ბაკალავრის ხარისხი

 

სამუშაო გამოცდილება:


26.04.2023 წლიდან - დღემდე

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე 

 

12.2017 დან - 04.2023 

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე

 

05.2017 დან - 12.2017 მდე

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

 

08.2014 დან - 05.2017 წწ

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის პარლამენტთან ურთიერთობისა და სამართალშემოქმედებითი სამმართველოს უფროსი

 

05.2013 – 08.2014 წწ

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის პარტლამენტთან ურთიერთობისა და სამართალშემოქმედების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი

 

01.2013 – 05.2013 წწ

საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი

10.2012 – 01.2013 წწ

საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის განათლებისა და რეაბილიტაციის განყოფილების უფროსი

 

11.2011 – 09.2012 წწ

სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის სპეციალისტი

 

05.2007 წ - 08.2007 წ

გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის პროექტის (GIZ) ასისტენტი ,,თვითმმართველობის განვითარება საქართველოში” 
პროფესიული გამოცდილება

 

02.2017 დან - დღემდე

გარემოსდაცვითი სამართლის პერიოდული გადახედვისა და განვითარების მე-4 პროგრამის (Montevideo Programme IV) განხორციელების შეფასებისა და მონიტორინგის პროცესის ეროვნული კოორდინატორი

 

2015 - 2017 წწ

,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ ერთ-ერთი თანაავტორი

 

2014 წ

,,რადიოქტიური ნარჩენების მართვის შესახებ“ საქართველოს კანონის ერთ-ერთი თანაავტორი

 

03.2012 – 08.2012 წწ

აგვისტო - ექპერტ-ტრენერი ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდისა და UUSAID-ის მიერ ინიცირებული ,,მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროგრამის" ფარგლებში ,,საერთო სამოქალაქო მოძრაობა მრავალეროვანი საქარველო”-ს პროექტში

 

 

სერტიფიკატები

 

16.10.2017 – 27.10.2017 წწ

საერთაშორისო სემინარი სასარგებლო წიაღისეულის რესურსების მართვის საკითხთან დაკავშირებით, ქ. ტუსონი, აშშ;

 

17-19.10.2014 წ

ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ტრენინგი ,,რეგულირების გავლენის შეფასება“ (RIA)

 

10-14.06.2013 წ

ჟენევის ინსტიტუტისა და საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის(GFSIS) მიერ ორგანიზებული ტრენინგი ,,შესაძლებლობების გაძლიერება საერთაშორისო ურთიერთობების კუთხით სამხრეთ კავკასიაში”

 

04.2009 წ

საერთაშორისო ტრეინინგი ,,ახალგაზრდობის ჩართულობა ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებში”, კიშინოვი, მოლდოვა;

 

 

სასწავლო ტურები, სემინარები, კონფერენციები

 

 

7-10.11.2016 წ

გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის (UNECE) გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისა და სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სამუშაო ჯგუფის რიგით მეექვსე შეხვედრის მონაწილე, ქ. ჟენევა, შვეიცარია

 

19-21.09.2016 წ

გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიისა (UNEСE) და ბელარუსის ბუნებრივი რესურსებისა და გარემოს დაცვის სამინისტროს ორგანიზებით გამართული სამუშაო შეხვედრის მონაწილე თემაზე „ჯანსაღ საზოგადოებაში ცხოვრების უფლება“, მინსკი, ბელარუსი

 

11-15.04.2016 წ

გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის (UNECE) გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისა და სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სამუშაო ჯგუფის რიგით მეხუთე შეხვედრის მონაწილე, ქ. ჟენევა, შვეიცარია

 

25-26.01.2016 წ

ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის (OSCE) სამდივნოს ორგანიზებით ჩატარებული ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის (OSCE) რიგით 24-ე ეკონომიკური და გარემოსდაცვითი ფორუმის პირველი მოსამზადებელი შეხვედრის სპიკერი თემაზე: ,,საზოგადოების ეფექტიანი ჩართულობის მექანიზმები გარემოსდაცვით საკითხებზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში“, ქ. ვენა, ავსტრია

 

2-6.11.2015 წ

გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის მიერ ორგანიზებული სემინარის ,,სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სისტემის განვითარება აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში“ მონაწილე

 

10-13.06.2015წ

გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის (UNECE) ორგანიზებით გამართული შეხვედრის მონაწილე თემაზე ,,სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასებისა და სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების პროცესში ჩართული გარემოსდაცვითი უწყებების როლი“, ქ. კიევი, უკრაინა

 

7-8.04.2015 წ

ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოში გამართული მაღალი დონის შეხვედრის მონაწილე, რომელიც ეხებოდა ქვეყანაში რადიოაქტიური ნარჩენების მართვის გაუმჯობესებას, ქ. ვენა, ავსტრია

 

1-5.12.2014 წ

ქ. პრაღასა და ქ. ოსტრავაში ჩატარებული სასწავლო ვიზიტის მონაწილე, რომელიც ეხებოდა ჩეხეთის რესპუბლიკის გამოცდილების გაზიარებას სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების (SEA) საკითხებში

 

ენები

 

ინგლისური

რუსული

 

ოჯახური მდგომარეობა

 

დასაოჯახებელი