ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში შპს ,,ჯავახავტოგზას’’ ასფალტის საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ასფალტის საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,ჯავახავტოგზა’’;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ხოსპიო;  დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 17 ივლისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

განცხადება დამატებითი ინფორაციის წარდგენის შესახებ - ქ. თერჯოლაში შპს „ნიუ როუდ ჯგუფის“ ასფალტის გადამამუშავებელი ქარხნის მოწყობა - ექსპლუატაციის პროექტი

გაცნობებთ, რომ 2019 წლის 12 ივნისს, სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსდა სკრინინგის განცხადება  შპს „ნიუ როუდ ჯგუფის“ ასფალტის გადამამუშავებელი ქარხნის მოწყობა - ექსპლუატაციის პროექტის შესახებ (იხ. განცხადების ლინკი).  მიმდინარე წლის 28 ივნისს,  შპს „ნიუ როუდ ჯგუფმა“  წარმოადგინა დამატებითი დოკუმენტაცია აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით.დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2019 წლის 16 ივლისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

სკოპინგის განცხადება - ქალაქ ბათუმში, შპს „ბეთლემი-2011“-ის „ცემენტის საწარმოს მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტი“

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ცემენტის საწარმოს მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტი“; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ბეთლემი-2011“;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქალაქი ბათუმი, აკაკი შანიძის ქუჩა #14ა;დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 26 ივლისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, შპს „უნივერსალ ენერჯი ქორფორეიშენის“ მდ ნატანებზე ჰიდროელექტროსადგურის (ნატანები 3 ჰესი, 9.085 მგვტ) მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი.

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ. ნატანებზე 9.085 მგვტ/სთ სიმძლავრის ნატანები 3 ჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი.დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „უნივერსალ ენერჯი ქორფორეიშენი“.დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი.დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 26 ივლისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება - ქ. თბილისში, შპს ,,ტოიოტა ცენტრი თბილისის’’ მეორადი ზეთების (ენერგიის წყაროდ) აღდგენის (ნარჩენების აღდგენა) საწარმო

2019 წლის 27 მაისს შპს ,,ტოიოტა ცენტრი თბილისმა” მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების მიზნით გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოადგინა ქ. თბილისში, მეორადი ზეთების (ენერგიის წყაროდ) აღდგენის (ნარჩენების აღდგენა) საწარმოს ეკოლოგიური აუდიტის ანგარიში. აღნიშნული  განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (http://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/13643) .ზემოაღნიშნულ პროექტზე 2019 წლის 4 ივლისის N 6659/01 წერილის საფუძველზე სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების შესახებ. შესაბამისად, მიმდინარე წლის 8 ივლისს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პატარა დარბაზში (მარშალ გელოვანის გამზირი, N6) ჩანიშნული პროექტის საჯარო განხილვა აღარ ჩატარდება.

სკრინინგის განცხადება - მცხეთის მუნიციპალიტეტში, სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს სასარგებლო წიაღისეულის-მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო მიზნით) მოპოვების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მიწისქვეშა მტკნარი წლის (182 500 მ3 ) სამეწარმეო მიზნით მოპოვება;ლიცენზიის გამცემი ადმინისტრაციული ორგანო: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო;დაგეგმილი საქმიანობის განხოლციელების ადგილი: მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ქანდა;დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2019 წლის 16 ივლისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - ქ. თბილისში შპს "მედგრუპ ჯორჯიას" მრავალფუნქციური კომპლექსის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მრავალფუნქციური კომპლექსის მშენებლობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "მედგრუპ ჯორჯია"დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისიდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 16 ივლისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - შპს „მერფი ყაზბეგის“ საბაჟო ტერმინალის სამეურნეო-ფეკალური ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სამეურნეო-ფეკალური ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა-ექსპლუატაცია დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „მერფი ყაზბეგი" დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ფანშეტი  დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 16 ივლისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება - გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, შპს ,,სატურნი 2006’’-ის ნავთობპროდუქტების საცავის რეკონსტრუქციისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნავთობპროდუქტების საცავის რეკონსტრუქცია დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,სატურნი 2006’’ დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:   გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ვაზიანი დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 26 ივლისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge