ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის წესი-ურავის საავტომობილო გზის მე-5 კმ-ში დაზიანებული მონაკვეთის აღდგენის სამუშაოები და მის მიმდებარედ მდინარის ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის წესი-ურავის საავტომობილო გზის მე-5 კმ-ში დაზიანებული მონაკვეთის აღდგენის სამუშაოები და მის მიმდებარედ მდინარის ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობის პროექტიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდაგეგმილი საქმიანობის განხოლციელების ადგილი: ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი                                                       დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  13  ნოემბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - ზემო იმერეთსა და რაჭის მუნიციპალიტეტებში, საჩხერე-ქვემო ხევი-უზუნთა-შქმერი-ზუდალის 40.9კმ - 48.6კმ მონაკვეთების მშენებლობა რეკონსტრუქციის და ექსპლუატაციის პროექტი

მიმდინარე წლის 15 ოქტომბერს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება „საჩხერე-ქვემო ხევი-უზუნთა-შქმერი-ზუდელის 40.9კმ - 48.6კმ მშენებლობა რეკონსტრუქციისა და ექსპლუატაციის პროექტზე სკოპინგის დასკვნის მიღების თაობაზე. (იხ. ლინკი http://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/175 )აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით, 2018 წლის 6 ნოემბერს, ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოყვაში (სოფლის ცენტრში) დაგეგმილი იყო საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვის შესახებ ინფორმაცია გამოქვეყნდა სამინისტროს ვებ. გვერდზე (იხ. ლინკი http://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/195) მიმდინარე წლის 29 ოქტომბერს, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე, რომლის საფუძველზეც სამინისტრომ შეწყვიტა ადმინისტრაციული წარმოება.   

სგშ - სკრინინგის განცხადება - „საქართველოს მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების სტრატეგიის 2019-2023“ პროექტი

სტრატეგიული დოკუმენტის პროექტის დასახელება: „საქართველოს მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების სტრატეგია 2019-2023“დამგეგმავი ორგანო:  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსტრატეგიული დოკუმენტის განხორციელების არეალი: „მაღალმთიან დასახლებათა ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის N671 დადგენილებით განსაზღვრული ყველა მაღალმთიანი დასახლებაწარმოდგენილ სკრინინგის განცხადებასა და სტრატეგიულ დოკუმენტის პროექტთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 8 ნოემბრისა მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge  

სკრინინგის განცხადება - ქ. თბილისში, შპს „თბილსერვის ჯგუფის“ მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონის ექსპლუატაციაში შეტანილი ცვლილებების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონის ექსპლუატაციაში შეტანილი ცვლილებების პროექტიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „თბილსერვის ჯგუფი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ნორიო - (დიდი ლილოს მიმდებარე ტერიტორია) დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  7 ნოემბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება და ანგარიში - დუშეთის მუნიციპალიტეტში, შპს „სოლო ენერჯის“ ბუნებრივ ჩამონადენზე მომუშავე ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილისაქმიანობისდასახელება:ბუნებრივ ჩამონადენზე მომუშავე ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტიდაგეგმილისაქმიანობისგანმახორციელებელი:   შპს „სოლო ენერჯი“დაგეგმილისაქმიანობისგანხორციელებისადგილი:  მცხეთა-მთიანეთი, ფასანაურის საკრებულო, სოფელი თორელანი  დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 16 ნოემბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ ნაპირდამცავი გაბიონის მშენებლობის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:ნაპირდამცავი გაბიონის მშენებლობის პროექტიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: „საქართველოს გაერთიანებული წაყალმომარაგების კომპანია“დაგეგმილისაქმიანობისგანხორციელებისადგილი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, დაბა ურეკი                                                                         დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  6 ნოემბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ქ. ქუთაისში, შპს „კონსტანტას“ მდინარე ოღასკურას ნაპირსამაგრი სამუშაოების პროექტი

დაგეგმილისაქმიანობისდასახელება:მდინარე ოღასკურას ნაპირსამაგრი სამუშაოების პროექტიდაგეგმილისაქმიანობისგანმახორციელებელი: „კონსტანტა“დაგეგმილისაქმიანობისგანხორციელებისადგილი: ქ. ქუთაისი                                                       დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  6 ნოემბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ბოლნისის მუნიციპალიტეტში, შპს „RMG Copper“-ის ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: „RMG Copper“დაგეგმილისაქმიანობისგანხორციელებისადგილი: ბოლნისის მუნიციპალიტეტი, დაბა კაზრეთი დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  2 ნოემბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - დმანისის მუნიციპალიტეტში, შპს „RMG GOLD“-ის ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: „RMG GOLD“დაგეგმილისაქმიანობისგანხორციელებისადგილი: დმანისის მუნიციპალიტეტი, საყდრისის გროვული გამოტუტვის უბანი                                                                         დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  2 ნოემბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge