ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - ქ. ლაგოდეხში, მდ. ლაგოდეხისხევზე წყალდიდობისა და დატბორვის საწინააღმდეგო, ასევე ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების განხორციელების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: წყალდიდობისა და დატბორვის საწინააღმდეგო, ასევე ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების განხორციელება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ლაგოდეხი; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 3 აგვისტოს ჩათვლით,  მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge  ადმინისტრაციული წარმოება შეწყვეტილია (იხ. ლინკი)

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - აბაშის მუნიციპალიტეტში შპს ,,ფორეჯი I“-ის თევზის მოშენების მიზნით წყლის შესაკავებელი ნაგებობის ექსპლუატაცია

დაგეგმილის საქმიანობის დასახელება: თევზის მოშენების მიზნით წყლის შესაკავებელი ნაგებობის ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,ფორეჯი I“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: აბაშის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ქოლობანი და სოფ. გეზათი; დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 17 სექტემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - ქ. ქობულეთის აღმოსავლეთით, მდ. აჭყვაზე წყალდიდობის საწინააღმდეგო ღონისძიებების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: წყალდიდობისა და დატბორვის საწინააღმდეგო და ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების განხორციელება;   დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი;  დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ქობულეთი; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 3 აგვისტოს ჩათვლით,  მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge   

სკოპინგის განცხადება - სენაკის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ზანაში ი/მ „ირაკლი ტყებუჩავას“ პოლიეთილენის ნარჩენების გადამუშავების (ნარჩენების აღდგენა) საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნარჩენების აღდგენა; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: ი/მ „ირაკლი ტყებუჩავა“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: სენაკის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ზანა; დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 13 აგვისტოს ჩათვლით,  მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ქ. ახალციხეში, აბასთუმნის გზატკეცილზე შპს „გლობალ კომპანის“ ავტოგასამართი სადგურის რეკონსტრუქცია

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ავტოგასამართი სადგურის (ნავთობპროდუქტების საცავი) რეკონსტრუქცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „გლობალ კომპანი“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ახალციხე, აბასთუმნის გზატკეცილი. დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 2 აგვისტოს ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge შეწყდა ადმინისტრაციული წარმოება (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33143). 

სკრინინგის განცხადება - აბაშის მუნიციპალიტეტში სოფ. პირველი მაისის მიმდებარედ, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მდ. ცხენისწყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდინარე ცხენისწყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოები; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: აბაშის მუნიციპალიტეტი; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 2 აგვისტოს ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ვერტყვიჭალას მიმდებარედ უსახელო ღელეს კალაპოტში გამონამუშევარი ფუჭი ქანების N11 სანაყაროს პროექტის ფარგლებში, წყალდიდობისა და დატბორვის საწინააღმდეგო სამუშაოების (წყალგამტარი არხის მოწყობის) პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: წყალდიდობისა და დატბორვის საწინააღმდეგო სამუშაოები; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ვერტყვიჭალას მიმდებარე ტერიტორია; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 2 აგვისტოს ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ონის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ცხმორის მიმდებარე ტერიტორიაზე სასარგებლო წიაღისეულის (ბარიტის) მოპოვება

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის (ბარიტის) მოპოვება; ლიცენზიის გამცემი ადმინისტრაციული ორგანო: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ონის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ცხმორი. დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 30 ივლისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge შეწყდა ადმინისტრაციული წარმოება (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33198).  

სკრინინგის განცხადება - ახალციხის მუნიციპალიტეტში, სოფელ აგარაში შპს „გლობალ კომპანის“ ავტოგასამართი სადგურის (ნავთობპროდუქტების საცავი) რეკონსტრუქცია

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ავტოგასამართი სადგურის (ნავთობპროდუქტების საცავი) რეკონსტრუქცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „გლობალ კომპანი“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ახალციხის მუნიციპალიტეტი, სოფელი აგარა. დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 30 ივლისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge შეწყდა ადმინისტრაციული წარმოება (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33141).