ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკოპინგის განცხადება და ანგარიში - გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, შპს „პოლივიმის“ პოლიესტერის სინთეზური ბოჭკოს საწარმოს მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: პოლიესტერის სინთეზური ბოჭკოს საწარმოს მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „პოლივიმი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მარტყოფი დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 13 ნოემბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება - გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, შპს „აშკავეთი“-ს გაჯის საამქროს პროექტი

 მიმდინარე საქმიანობის დასახელება- გაჯის საამქრომიმდინარე საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „აშკავეთი“მიმდინარე საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფ. მარტყოფში ვაზიანის მიმდებარე ტერიტორია  მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ განცხადებასთან  დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს2018 წლის  20  ნოემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი მარშალ გელოვანის გამზირი. N6;  eia@mepa.gove.ge  

სკრინინგის განცხადება - ხაშურის მუნიციპალიტეტში, შპს „კორპორაცია სინოჰიდროს ფილიალი საქართველოში“-ს ქვიშა-ხრეშის სამსვრევ-დამახარისხებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:ქვიშა-ხრეშის სამსვრევ-დამახარისხებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:   შპს „კორპორაცია სინოჰიდროს ფილიალი საქართველოში“დაგეგმილისაქმიანობისგანხორციელებისადგილი: ხაშურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ოსიაურის მიმდებარე ტერიტორია                                                                         დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  30 ოქტომბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება - ქ. თელავში, ი/მ „სოსო არჩემაშვილი“-ს თევზსაშენი ტბორების საქმიანობა

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: ი/მ „სოსო არჩემაშვილი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თელავი, სოფ. ფშაველი                                                              დაგეგმილი პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების  ანგარიშთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  16 ნოემბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი მარშალ გელოვანის გამზირი. N6;  eia@mepa.gove.ge

სკრინინგის განცხადება - ქ. რუსთავში, შპს „რუსთავის ფოლადი“-ს მეტალურგიული საწარმოს ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:მეტალურგიული საწარმოს ექსპლუატაციის პროექტიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:   შპს „რუსთავის ფოლადი“დაგეგმილისაქმიანობისგანხორციელებისადგილი: ქ. რუსთავი, გაგარინის ქ. #12                                                                         დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  29ოქტომბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

განცხადება - შპს „ჰერეთი ენერჯის” „ფონაჰესის“ (11.66 მეგავატი დადგმული სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების თაობაზე

მიმდინარე წლის 25 სექტემბერს, შპს „ჰერეთი ენერჯიმ“ სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება მცირე სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის დასკვნის მიღების თაობაზე. გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.2018 წლის 16 ოქტომბერს შპს „ჰერეთი ენერჯიმ“ წერილობით მომართა სამინისტროს ჰიდროელექტროსადგურის დამატებითი ჰიდროლოგიური კვლევების განხორციელების თაობაზე და მოითხოვა ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერება. აღნიშნულიდან გამომდინარე სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება რომ შეჩერდეს ადმინისტრაციული წარმოება. სკოპინგის განცხადებასკოპინგის ანგარიშიShape

მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება - ქ. ბათუმში, შპს „გზები“-ს ასფალტის საწარმოს პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „გზები“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ბათუმი, აკაკი შანიძის პირველი შესახვევი #4ა                           დაგეგმილი პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების  ანგარიშთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  10 ნოემბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი მარშალ გელოვანის გამზირი. N6;  eia@mepa.gove.ge

სკოპინგის განცხადება და ანგარიში - გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, შპს „ჩირინას“ ბროილერის კომპლექსის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 672000 სადგომ ქათამზე ბროილერის კომპლექსის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ჩირინა“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფელი სართიჭალა დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 7 ნოემბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ქ. ქუთაისში, შპს „საქართველოსჰონგჩუან“-ის პლასტიკური მასალების ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:პლასტიკური მასალების ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:   შპს „საქართველოსჰონგჩუან“დაგეგმილისაქმიანობისგანხორციელებისადგილი: ქ. ქუთაისი, ავტომშენებლის 88 (ჰუალინგის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა)                                                                         დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  26 ოქტომბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge