ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

განცხადება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - შპს „არერსა მეთალის“ მეორადი ნედლეულიდან ფერადი ლითონების წარმოების საწარმოს მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მეტალურგიული საწარმოს მშენებლობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „არერსა მეთალი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ლიხაური დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 15 მარტამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ -ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. გურიანთაში შპს „ახალი ქარხანას“ ასფალტ-ბეტონის ქარხნის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

შპს „ახალი ქარხანას“ მიერ სამინისტროში წარმოდგენილია -ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. გურიანთაში შპს „ახალი ქარხანას“ ასფალტ-ბეტონის ქარხნის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტის სკრინინგის განცხადება, რომელიც განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/29174)დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ, რომ მიმდინარე წლის 27 ნოემბერს შპს „ახალმა ქარხანამ“ წერილობით მომართა სამინისტროს და ითხოვა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტა. აღნიშნულიდან გამომდინარე სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოიების შეწყვეტის შესახებ.

სკრინინგის განცხადება - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, დაბა ლაითურში შპს „სიდერის“ სამელიორაციო სისტემის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სამელიორაციო სისტემის მოწყობა და ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „სიდერი“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, დაბა ლაითური; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 11 დეკემბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

განცხადება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლასდილის საავტომობილო გზის კმ 102 (კმ101+334) მდ. ტვიბარზე არსებული სახიდე გადასასვლელის ნაცვლად ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლასდილის საავტომობილო გზის კმ 102 (კმ101+334) მდ. ტვიბარზე სახიდე გადასასვლელის მშენებლობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მესტიის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ლახამულა;დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 12 მარტამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

განცხადება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლასდილის საავტომობილო გზის კმ 102 (კმ101+334) მდ. ტვიბარზე არსებული სახიდე გადასასვლელის ნაცვლად ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლასდილის საავტომობილო გზის კმ 102 (კმ101+334) მდ. ტვიბარზე სახიდე გადასასვლელის მშენებლობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მესტიის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ლახამულა;დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 12 მარტამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ - ,,სნოჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა-ბაწარა-ახმეტას მიმართულებით საავტომობილო გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის პროექტი

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ სამინისტროში წარმოდგენილია ,,სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა-ბაწარა-ახმეტას მიმართულებით საავტომობილო გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის” არჭილო-პატარა ბორბალოომალოს საავტომობილო გზის (5 ლოტის) მშენებლობა-ექსპლუატაციის და „სნო – ჯუთა – როშკა– შატილი – ომალო – ხადორის ხეობა – ბაწარა – ახმეტას მიმართულებით საავტომობილო გზების მშენებლობა – რეკონსტრუქციის „ჯუთა +3,9 კმ - მიერთება 01 მონაკვეთის“ სკოპინგის განცხადებები, რომლებიც განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. ლინკები - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/29226 ; https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/28110).  სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე, ასევე  განთავსდა ინფორმაცია ,,სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა ბაწარა-ახმეტას მიმართულებით საავტომობილო გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის” არჭილო-პატარა ბორბალო-ომალოს საავტომობილო გზის (5 ლოტის) მშენებლობა-ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის შესახებ ინფორმაცია (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/29232 ). დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ, რომ სამინისტრომ განიხილა ზემოღნიშნული სკოპინგის ანგარიშები და შესაბამისი შენიშვნების საფუძველზე, რომელიც ასახულია 2020 წლის 30 ნოემბრის N 11210/01 წერილში, მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოებების შეწყვეტის შესახებ. აღნიშნულის გათვალისწინებით აღარ გაიმართება მიმდინარე წლის 1 დეკემბერს ჩანიშნული, ,,სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა ბაწარა-ახმეტას მიმართულებით საავტომობილო გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის” არჭილო-პატარა ბორბალო-ომალოს საავტომობილო გზის (5 ლოტის) მშენებლობაექსპლუატაციის, პროექტის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვაც.

სკოპინგის განცხადება - შპს "მაქს იმპორტი"-ის ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება;  დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "მაქს იმპორტი"; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. რუსთავი, მარის არხის III დასახლება, სს „რკინა-ბეტონი“-ის მიმდებარე ტერიტორია.  დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 18 დეკემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ - კასპის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მეტეხის მიმდებარედ შპს “კერამიკა ელ ტორენტე+”-ის აგურის საწარმოს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

  შპს “კერამიკა ელ ტორენტე+”-ის მიერ გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში, რომელიც ეხება კასპის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მეტეხის მიმდებარედ აგურის საწარმოს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტს (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/29235 ). გაცნობებთ, რომ აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით სამინისტრომ გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით, ადმინისტრაციულ წარმოებას დაიწყებს საქმიანობის განმახორციელებლის მიერ შენიშვნების გათვალისწინებით განახლებული, სრულყოფილი გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განმეორებით წარმოდგენის შემდგომ.

სკოპინგის განცხადება - ბორჯომის მუნიციპალიტეტში შპს „ბორჯომჰესის“ მდ. ბორჯომულაზე 11,79 მგვტ დადგმული სიმძლავრის „პლატოჰესის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ბორჯომის მუნიციპალიტეტში შპს „ბორჯომჰესის“ მდ. ბორჯომულაზე 11,79 მგვტ დადგმული სიმძლავრის „პლატოჰესის“ მშენებლობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ბორჯომჰესი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ბორჯომის მუნიციპალიტეტი;დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 21 დეკემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge