ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ლიხაურის მიმდებარე ტერიტორიაზე შპს „ბლუბერი ფარმის“ სამელიორაციო სისტების მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

 მიმდინარე წლის 3 ივნისს სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსებულ იქნა შპს „ბლუბერი ფარმის“ მიერ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ლიხაურის მიმდებარე ტერიტორიაზე სამელიორაციო სისტების მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკრინინგის განცხადება (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31903). გაცნობებთ, რომ აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით, N5962/01 წერილის შესაბამისად, სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე.

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - მარტვილის მუნიციპალიტეტში, შპს „მარტ-სტოუნის" სასარგებლო წიაღისეულის (კირქვის) გადამამუშავებელი საწარმოს ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის (კირქვის) გადამუშავება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „მარტ-სტოუნი“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მარტვილის მუნიციპალიტეტი, სოფ სალხინო; დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 9 აგვისტოს ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

გ ა ნ ა ხ ლ ე ბ უ ლ ი განცხადება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - 50 მგვტ სიმძლავრის ქარის ელექტროსადგურის (,,ნიგოზა”) და 110 კვ ძაბვის ქვესადგურის მშენებლობა-ექსპლუატაციის პროექტი

შპს „ჩალიკ ჯორჯია ვინდის“ მიერ გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით 2021 წლის 21 მაისს წარმოდგენილ იყო 50 მგვტ სიმძლავრის ქარის ელექტროსადგურის (,,ნიგოზა”) და 110 კვ ძაბვის ქვესადგურის მშენებლობა-ექსპლუატაციის პროექტის გზშ-ის ანგარიში, რომელიც განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31871). გზშ-ის ანგარიშთან დაკავშირებით საჯარო განხილვა ჩაინიშნა 2021 წლის 5 ივლისს, 16:00 საათზე, კასპის მუნიციპალიტეტის, სოფ. ნიგოზას საჯარო სკოლაში. აღნიშნულის შესახებ ინფორმაცია, ასევე განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31875).  2021 წლის 9 ივნისს შპს „ჩალიკ ჯორჯია ვინდის“ მიერ სამინისტროში წარმოდგენილი იქნა განახლებული განცხადება - 50 მგვტ სიმძლავრის ქარის ელექტროსადგურის (,,ნიგოზა”) და 110 კვ ძაბვის ქვესადგურის მშენებლობა-ექსპლუატაციის პროექტის გზშ-ის ანგარიშის შესახებ. აღნიშნული გარემოებიდან გამომდინარე ადმინისტრაციული წარმოება შეწყდა 2021 წლის 21 მაისს შპს „ჩალიკ ჯორჯია ვინდის“ მიერ წარმოდგენილ განცხადებაზე, შესაბამისად აღარ ჩატარდება 2021 წლის 5 ივლისს ჩანიშნული საჯარო განხილვაც. დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ქარის ელექტროსადგურისა და 110 კვ ძაბვის ქვესადგურის მშენებლობა-ექსპლუატაცია; საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ჩალიკ ჯორჯია ვინდი“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: კასპისა და გორის მუნიციპალიტეტები; წარმოდგენილ განახლებულ გზშ-ის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 9 აგვისტოს ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6 ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge  აღნიშნულ პროექტზე ადმინისტრაციული წარმოება შეწყდა - იხ. განცხადების ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31936   

სკრინინგის განცხადება - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში, სოფ. გიორგიწმინდაში შპს "სთოუნ ეიჯ დეველოპმენტ გრუპის" სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეშის) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტი

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  შპს "სთოუნ ეიჯ დეველოპმენტ გრუპი"; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი, სოფელი გიორგიწმინდა დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 23 ივნისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს-8) ხაშური-ახალციხე-ვალეს (თურქეთის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ 80 (79+550)-ზე მშრალ ხევზე ახალი სახიდე გადასასვლელის მოწყობის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს-8) ხაშური-ახალციხე-ვალეს (თურქეთის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ 80 (79+550)-ზე მშრალ ხევზე ახალი სახიდე გადასასვლელის მოწყობა; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  ახალციხის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ივლიტას მიმდებარედ დაგეგმილი საქმიანობის გზშ-ის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 9 აგვისტოს ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს-8) ხაშური-ახალციხე-ვალე (თურქეთის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ 67 (66+848)-ზე გიორგიწმინდის ხევზე ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს-8) ხაშური-ახალციხე-ვალე (თურქეთის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ 67 (66+848)-ზე გიორგიწმინდის ხევზე ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობა და ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ახალციხის მუნიციპალიტეტის, სოფ. გიორგიწმინდას მიმდებარედ. დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 4 აგვისტოს ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge  

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების თაობაზე - ონის მუნიციპალიტეტში, მდ. ჩვეშურაზე 8.867 მგვტ დადგმული სიმძლავრის „ჩვეშურაჰესის“ მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

2021 წლის 20 მაისს, შპს "ჩვეშურა ჰესის" მიერ სამინისტროში წარმოდგენილი იქნა სკოპინგის განცხადება, რომელიც ეხება ონის მუნიციპალიტეტში, მდ. ჩვეშურაზე 8.867 მგვტ დადგმული სიმძლავრის „ჩვეშურაჰესის“ მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტს. (იხ. ლინკი: https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31860). ადმინისტრაციული წარმოების ეტაპზე, 2021 წლის 9 ივნისს შპს "ჩვეშურა ჰესის" მიერ სამინისტროში წარმოდგენილი იქნა განცხადება, რომლის თანახმად კომპანია პერსონალის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული რისკების გამო, ვერ ახერხებს აღნიშნული პროექტის 2021 წლის 11 ივნისს დაგეგმილ სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვაში მონაწილეობას და ითხოვს საჯარო განხილვის სხდომის გაუქმებას.  ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე გაცნობებთ, რომ 2021 წლის 11 ივნისს ონის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ღების საჯარო სკოლის შენობაში დაგეგმილი საჯარო განხილვა აღარ გაიმართება.

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - ქ. ბათუმში, შპს „იმგეს“ წყალში ხსნადი საღებავების საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: წყალში ხსნადი საღებავების წარმოება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „იმგე“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ბათუმი, ფრიდონ ხალვაშის II შესახვევი N2ა; დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 5 აგვისტოს ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - კასპის მუნიციპალიტეტში, შპს "გიოთე"-ს მიერ სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეშის) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავება;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  შპს "გიოთე";დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  კასპის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მეტეხიდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 21 ივნისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge