ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - ხაშურის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ღვრიაწყლის მიმდებარე ტერიტორიაზე 924 120 მ3 სასარგებლო წიაღისეულის ქვიშა-ხრეშის მოპოვების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 924 120 მ3 ქვიშა-ხრეშის მოპოვების პროექტიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: ლიცენზიის გამცემი ადმინისტრაციული ორგანოდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხაშურის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ღვრიაწყლის მიმდებარე ტერიტორიადაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 8 თებერვლამდე მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე- ქ. თბილისში, სამგორის რაიონში შპს „ჯორჯიან პოლიმერის“ პოლიეთილენისა და პოლიპროპილენის ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს (ნარჩენების აღდგენა) მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: პოლიეთილენისა და პოლიპროპილენის ნარჩენებისგადამამუშავებელი საწარმოს (ნარჩენების აღდგენა) მოწყობა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის ადგილმდებარეობა ქ. თბილისში, სამგორის რაიონი, ლორთქიფანიძის ქუჩა #72; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს„ჯორჯიან პოლიმერი“; დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის  27 მარტამდე,  მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი (საღორია)-ბაღდათი-აბასთუმანი-ბენარას საავტომობილო გზის (კაკასხიდი-ზეკარი 10კმ.-17კმ.) რეკონსტრუქციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი (საღორია)-ბაღდათი-აბასთუმანი-ბენარას საავტომობილო გზის  (10კმ.-17კმ.) რეკონსტრუქციის პროექტიდაგეგმილი საქმიანობის ადგილმდებარეობა: ბაღდათის მუნიციპალიტეტი  დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 26 მარტამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი (საღორია)-ბაღდათი-აბასთუმანი-ბენარას საავტომობილო გზის (კაკასხიდი-ზეკარი 1კმ.-10კმ.) რეკონსტრუქციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი (საღორია)-ბაღდათი-აბასთუმანი-ბენარას საავტომობილო გზის  (1კმ.-10კმ.) რეკონსტრუქციის პროექტიდაგეგმილი საქმიანობის ადგილმდებარეობა: ბაღდათის მუნიციპალიტეტი  დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 26 მარტამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი (საღორია)-ბაღდათი-აბასთუმანი-ბენარას საავტომობილო გზის (75-81კმ.) რეკონსტრუქციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი (საღორია)-ბაღდათი-აბასთუმანი-ბენარას საავტომობილო გზის  (75-81კმ.) რეკონსტრუქციის პროექტიდაგეგმილი საქმიანობის ადგილმდებარეობა: ადიგენის მუნიციპალიტეტი  დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 26 მარტამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება -გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფ. კრწანისის მიმდებარე ტერიტორიაზე 11 2500 ტონა სასარგებლო წიაღისეულის თიხა-თაბაშირის (გაჯის) მოპოვების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:  11 2500 ტონა თიხა-თაბაშირის (გაჯის) მოპოვების პროექტიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:   ლიცენზიის გამცემი ადმინისტრაციული ორგანოდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფ. კრწანისის მიმდებარე ტერიტორიადაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის  5 თებერვლის ჩათვლით მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - ქალაქ ქობულეთში, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მიწისქვეშა მტკნარი წლის (174 200 მ3 სამეწარმეო მიზნით) მოპოვებადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „Georgian Industrial Asset Management Group“დაგეგმილი საქმიანობის განხოლციელების ადგილი: ქ. ქობულეთი, რუსთაველის ქ. N174დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2019 წლის 5 თევერვლის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - ქ. თბილისში, სს „რეალ ინვესტის“ ინდივიდუალური განაშენიანების (ურბანული განვითარების) პროექტ

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ინდივიდუალური განაშენიანება (ურბანული განვითარება) დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „რეალ ინვესტი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, სოფელი შინდისიგარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2018 წლის 19 დეკემბრის N 11185/01 წერილის პასუხად სს „რეალ ინვესტმა" ხელახლა წარმოადგინა ქ. თბილისში,სოფ. შინდისში ინდივიდუალური განაშენიანების (ურბანული განვითარების) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტზე დაზუსტებული ინფორმაცია, რის საფუძველზეც სამინისტრო ანახლებს ადმინისტრაციულ წარმოებას.დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 5 თებერვლის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

განცხადება - სს ,,ზოტი ჰიდროს“- ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში ზოტი ჰესების კასკადის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის ადმინისტრაციული წარმოების ვადის გაგრძელების შესახებ

2019 წლის 16 იანვარს  სს ,,ზოტი ჰიდრომ’’ სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში ზოტი ჰესების კასკადის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით.აღნიშნული განცხადება განთავსებულ იქნა სამინისტროს ოფიციალურ ვებ. გვერდზე იხ.2019 წლის 24 იანვარს (ბრძანება N16-04) საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ ადმინისტრაციული წარმოების ვადის გაგრძელება მოხდა 2019 წლის 20 თებერვლამდე.ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 15 თებერვლის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge