ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკოპინგის განცხადება - 220კვ ეგხ. „ხელედულა-ლაჯანურის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 220კვ ეგხ. „ხელედულა-ლაჯანურის“ მშენებლობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  ცაგერის და ლენტეხის მუნიციპალიტეტებიდაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 23 იანვრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.geიხ. 2018 წლის 31 დეკემბრის განცხადება სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის’’ სკოპინგის განცხადების თაობაზე

სკოპინგის განცხადება - 220კვ ეგხ. „ონი-ლაჯანურის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 220კვ  ეგხ. „ონი-ლაჯანურის“ მშენებლობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  ონის და ცაგერის მუნიციპალიტეტებიდაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 23 იანვრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.geიხ. 2018 წლის 31 დეკემბრის განცხადება სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის’’ სკოპინგის განცხადების თაობაზე

სკოპინგის განცხადება - 500კვ ეგხ. „წყალტუბო-ლაჯანურის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 500კვ ეგხ. „წყალტუბო-ლაჯანურის“ მშენებლობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  ცაგერის, ტყიბულის და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტებიდაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 23 იანვრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.geიხ. 2018 წლის 31 დეკემბრის განცხადება სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის’’ სკოპინგის განცხადების თაობაზე

სკოპინგის განცხადება - 220კვ ეგხ. „წყალტუბო-ნამახვანი-ტვიში-ლაჯანურიის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 220კვ ეგხ. „წყალტუბო-ნამახვანი-ტვიში-ლაჯანურიის“ მშენებლობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  ცაგერის, ტყიბულის და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტებიდაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 23 იანვრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.geიხ. 2018 წლის 31 დეკემბრის განცხადება სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის’’ სკოპინგის განცხადების თაობაზე

სკოპინგის განცხადება - ახალციხე-ბათუმის 220 კვ-იანი ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისა და ესპლუატაციის პროექტში შუახევი- ახალციხის მონაკვეთის ( 90 კმ სიგრძე) ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ახალციხე-ბათუმის 220 კვ-იანი ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა და ექსპლუატაცია დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  ახალციხის და ბათუმის მუნიციპალიტეტებიდაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 23 იანვრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.geიხ. 2018 წლის 31 დეკემბრის განცხადება სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის’’ სკოპინგის განცხადების თაობაზე

სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის" სკოპინგის განცხადებების თაობაზე

მიმდინარე წლის 11 დეკემბერს, სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ’’ სამინისტროში განსახილველად წარმოადგინა სკოპინგის განცხადებები შემდეგ პროექტებზე:1. ახალციხე-ბათუმის 220 კვ-იანი ელექტროგადამცემი ხაზის შენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი2. 220კვ ეგხ. „ონი-ლაჯანურის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი3. 500კვ ეგხ. „წყალტუბო-ლაჯანური“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი4.220კვ ეგხ. „წყალტუბო-ნამახვანი-ტვიში-ლაჯანურიის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი5. 220კვ ეგხ. „ხელედულა-ლაჯანურის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტიაღნიშნული სკოპინგის განცხადებები თანდართული დოკუმენტაციით განთავსდა სამინისტროს ვებ. გვერდზე მიმდინარე წლის 13 დეკემბერს.მიმდინარე წლის 20 დეკემბერს, სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ’’  N7049/01 წერილით მიმართა სამინისტროს. მიმართვაში აღნიშნული იყო, რომ პროექტებში შესაძლოა ასახულიყო  ცვლილებები და შესაბამისად, ითხოვა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტა.მიმდინარე წლის 27 დეკემბერს, სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ’’ N17106 წერილით  სამინისტროში წარმოადგინა განახლებული განცხადებები აღნიშნულ პროექტებზე. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, აღნიშნული განცხადებები განთავსდება სამინისტროს ვებ. გვერდზე და დაიწყება სკოპინგის დასკვნის გაცემის მიზნით ადმინისტრაციული წარმოება.

სკრინინგის განცხადება - ქ. თბილისში ს.ს. `თელასი”-ს ქვესადგურ “ნავთლუღის„ 35კვ ღ.გ.მ-დან ქვესადგურ „აეროპორტის“ 35კვ ღ.გ.მ-მდე საკაბელო ხაზის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 35 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა და ესპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: ს.ს. `თელასი”დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისიდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 10 იანვრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება- ქ. სამტრედიაში სს „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯიას“ ნავთობპროდუქტების საცავების (საწვავის საცავების) ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება

მიმდინარე წლის 14 დეკემბერს, სს ,,ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯიამ’’ სამინისტროში წარმოადგინა  გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება ,,ნავთობპროდუქტების საცავების (საწვავის საცავების) ექსპულატაციის პირობების ცვლილების’’ პროექტზე.  იხ.ელ. ბმული  გამომდინარე იქიდან რომ კომპანიის მიერ  სამინისტროში წარმოდგენილი არ ყოფილა ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების პროექტი, 2018 წლის 27 დეკემბერს კომპანიამ განმეორებით მიმართა სამინისტროს გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე.    დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნავთობპროდუქტების საცავების (საწვავის საცავების) ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს ,,ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია’’დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. სამტრედია, ა.ბახტაძის 1 ჩიხი #23დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 26 თებერვლის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება - ქ. რუსთავში, შპს “ბულატის“ ფეროშენადნობთა საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ფეროშენადნობთა საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის ადგილმდებარეობა : ქ, რუსთავი, გაგარინის ქუჩა N 12 დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შ.პ.ს. "ბულატი’’დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 26 თებერვლის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge