ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკოპინგის განცხადება - 220კვ ეგხ. „წყალტუბო-ნამახვანი-ტვიში-ლაჯანურის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 220კვ ეგხ. „წყალტუბო-ნამახვანი-ტვიში-ლაჯანურის“ მშენებლობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  ცაგერის, ტყიბულის და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტებიდაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 4 იანვრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - ცაგერის მუნიციპალიტეტში, საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას 220 კვ ეგხ. ქ/ს „ლაჯანური-ლაჯანური ჰესის“ მშენებლობის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 220 კვ ეგხ. ქ/ს „ლაჯანური-ლაჯანური ჰესის“ მშენებლობადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემადაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ცაგერის მუნიციპალიტეტიდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2018 წლის 21 დეკემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება- შპს „კერამიკა ელ ტორენტეს“ კერამიკული პროდუქციის (აგურის) საწარმოს მშენებლობა და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: კერამიკული პროდუქციის (აგურის) საწარმოს მშენებლობა და ექსპლუატაცია.დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „კერამიკა ელ ტორენტე“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  კასპის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მეტეხის მიმდებარე ტერიტორია. დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 3 იანვრის  ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება - ახალციხე-ბათუმის 220 კვ-იანი ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისა და ესპლუატაციის პროექტში შუახევი- ახალციხის მონაკვეთის ( 90 კმ სიგრძე) ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისა და ესპლუატაციის პირობების ცვლილება.დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა’’დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ახალციხის, ადიგენის, ხულოსა და შუახევის მუნიციპალიტეტებიდაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 3 იანვრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება-სსიპ პროფესორ ავთანდილ პოპიაშვილის სახელობის დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ გამარჯვების საჯარო სკოლის მიერ ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სსიპ პროფესორ ავთანდილ პოპიაშვილის სახელობის დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ გამარჯვების საჯარო სკოლადაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი, სოფელი გამარჯვებადაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2018 წლის 19 დეკემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

2018 წლის 6 დეკემბრის განცხადებაში ცვლილების შესახებ

მიმდინარე წლის 6 დეკემბერს განთავსდა განცხადება საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თელავი-გურჯაანის (ჩუმლაყის) შემოვლითი გზის მონაკვეთის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის თაობაზე.სამინისტრომ პროექტის სიღრმისეული განხილვისა და საფუძვლიანი შესწავლის მიზნით, მიზანშეწონილად მიიჩნია გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის მიზნით დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოების ვადის 2019 წლის 14 იანვრამდე გაგრძელება, აღნიშნულ განცხადებაზე ადმინისტრაციული წარმოება მიმდინარეობს "გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის" 48-ე მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად, რომლის თანახმად, 2018 წლის 1 იანვრამდე „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოების შემთხვევაში, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება გაიცემა 2018 წლის 1 იანვრამდე გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის გაცემისთვის დადგენილი წესით. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საზოგადოებისგან შენიშვნების მიღების ვადად განისაზღვრა- 2019 წლის 10 იანვრამდე. აღნიშნულის შესაბამისად, ჩასწორდება სამინისტროს ვებ. გვერდზე განთავსებული 30 ნოემბრის განცხადება (იხ. ელ. ბმული http://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/4292 ).

2018 წლის 30 ნოემბრის განცხადებაში ცვლილების შესახებ

მიმდინარე წლის 30 ნოემბერს განთავსდა განცხადება საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ბაკურციხე-წნორის (16კმ) გზის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის თაობაზე. სამინისტრომ პროექტის სიღრმისეული განხილვისა და საფუძვლიანი შესწავლის მიზნით, მიზანშეწონილად მიიჩნია გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის მიზნით დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოების ვადის 2019 წლის 9 იანვრამდე გაგრძელება, აღნიშნულ განცხადებაზე ადმინისტრაციული წარმოება მიმდინარეობს "გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის" 48-ე მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად, რომლის თანახმად, 2018 წლის 1 იანვრამდე „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოების შემთხვევაში, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება გაიცემა 2018 წლის 1 იანვრამდე გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის გაცემისთვის დადგენილი წესით. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საზოგადოებისგან შენიშვნების მიღების ვადად განისაზღვრა- მიმდინარე წლის 26 დეკემბრამდე. აღნიშნულის შესაბამისად, ჩასწორდება სამინისტროს ვებ. გვერდზე განთავსებული 30 ნოემბრის განცხადება (იხ. ელ. ბმული http://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/3264 ).

სკრინინგის განცხადება - სსიპ ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ამაღლების საჯარო სკოლის მიერ ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობისმოწყობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სსიპ ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ამაღლების საჯარო სკოლა დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ვანის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ამაღლება დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2018 წლის 17 დეკემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - სსიპ ხვიჩა ბიძინაშვილის სახელობის სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტიბაანის საჯარო სკოლის მიერ ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობისმოწყობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სსიპ ხვიჩა ბიძინაშვილის სახელობის სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ინჩხურის საჯარო სკოლა დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: სიღნაღის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ტიბაანი დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2018 წლის 17 დეკემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge