ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - ქედის მუნიციპალიტეტში, შპს „ქართული ვაშლის“ ქვა-ღორღის გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:ქვა-ღორღის გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:   შპს „ქართული ვაშლი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქედის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ზესოფელი(ზვარე) დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  27 სექტემბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - თერჯოლის მუნიციპალიტეტში, შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის ნაპირდაცვის სამუშაოების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:სათავე ნაგებობის ნაპირდაცვადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:   შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია"დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: თერჯოლის მუნიციპალიტეტი, სოფელი სიქთარვა დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  27 სექტემბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge   

სკრინინგის განცხადება - ყვარლის მუნიციპალიტეტში, სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს მიწისქვეშა მტკნარი წყლის მოპოვების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:მიწისქვეშა მტკნარი წყლის მოპოვებადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:   სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ყვარლის მუნიციპალიტეტი, სოფელი კუჭატანის მიმდებარე ტერიტორია დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  27 სექტემბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ქ. ხობში, შპს „ტ ჯ მ“-ს ქვის სამსხვრევ-მახარისხებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:ქვის სამსხვრევ-მახარისხებელი საწარმოს მოწყობა და ექსპლუტაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:   შპს „ტ ჯ მ“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ხობი, ქაჯაიას 9 დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  27 სექტემბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge   

სკრინინგის განცხადება- მესტიის მუნიციპალიტეტში, შპს „კომპანია ბლექ სი გრუპის“ ინერტული მასალების საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:  ინერტული მასალის საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  შპს „კომპანია ბლექ სი გრუპი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მესტიის მუნიციპალიტეტი, სოფელ იფარის მიმდებარე ტერიტორიადაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 27 სექტემბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge 

სკოპინგის განცხადება- ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, შპს „შელერის“ „გუბაზეული 6 ჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის“ პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: „გუბაზეული 6 ჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის“ პროექტი დაგეგმილი საქმიანობის ადგილმდებარეობა: ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „შელერი“დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 5 ოქტომბრისა, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ-გელოვანის გამზირი  N6; ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება- დაბა გუდაურში, შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის” საკანალიზაციო სისტემებისა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: საკანალიზაციო სისტემებისა და  ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობის პროექტიდაგეგმილი საქმიანობის ადგილმდებარეობა: დაბა გუდაური და მისი მიმდებარე ტერიტორიადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია”დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 5 ოქტომბრისა, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ-გელოვანის გამზირი  N6; ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება- ქ. თბილისში, შპს „მედიკალ საპორტ ენდ ტექნოლოჯის“ სამედიცინო ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სამედიცინო ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტიდაგეგმილი საქმიანობის ადგილმდებარეობა: ქ. თბილისი, თვალჭრელიძის ქ. N6დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „მედიკალ საპორტ ენდ ტექნოლოჯი“დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 5 ოქტომბრისა, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ-გელოვანის გამზირი  N6; ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება - მესტიის მუნიციპალიტეტში, შპს „ჯორჯიან ავსტრიან დეველოპმენტის“ „ლახამი-საგერგილას 35 კვ -იან ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის" პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ლახამი-საგერგილას 35 კვ -იან ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტიდაგეგმილი საქმიანობის ადგილმდებარეობა: მესტიის მუნიციპალიტეტი, მდინარე ლახამისა და ნენსკრას ხეობებიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ჯორჯიან ავსტრიან დეველოპმენტი“დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 5 ოქტომბრისა, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ-გელოვანის გამზირი  N6; ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge