ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა - 2019 წლის 10 იანვრის განცხადებაში ხარვეზის გასწორების შესახებ

გაცნობებთ, რომ მიმდინარე წლის 10 იანვარს, სამინისტროს ვებ. გვერდზე განთავსდა სკრინინგის განცხადება - ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებააღნიშნულ განცხადებაში დაშვებული იყო ტექნიკური შეცდომა, კერძოდ: დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებით წერილობითი შენიშვნებისა და მოსაზრებების მიღების  ვადად მითითებული იყო 2019 წლის 14 იანვარი ნაცვლად 18 იანვრისა.  შესაბამისად შესწორდა  საზოგადოებისგან შენიშვნების წარდგენის თარიღი. გთხოვთ, იხილოთ განახლებული განცხადების ტექსტი შესაბამის ლინკზე - http://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/8349

სკრინინგის განცხადება: ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის მე-7 ნავმისადგომის ტერიტორიაზე ნაყარი ტვირთების (გრანულირებული კარბამიდი) გადასატვირთი ტერმინალის მოწყობა და  ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,ბათუმის საზღვაო ნავსადგური”დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ბათუმიგარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2018 წლის 26 დეკემბრის N 11643/01 წერილის პასუხად შპს ,,ბათუმის საზღვაო ნავსადგურმა” დამატებით წარმოადგინა ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტზე ( ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის მე-7 ნავმისადგომის ტერიტორიაზე ნაყარი ტვირთების (გრანულირებული კარბამიდი) გადასატვირთი ტერმინალის მოწყობა და  ექსპლუატაცია) დაზუსტებული ინფორმაცია, რის საფუძველზეც სამინისტრო აგრძელებს ადმინისტრაციულ წარმოებას. დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 18 იანვრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge 

სკოპინგის განცხადება - შპს ,,ჯორჯია შენკე ფაუერ ინვესტმენტი’’-ის 23 მგვტ სიმძლავრის ჰიდროელქტროსადგურის (აკავერთა ჰესი) მშენებლობა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 23 მგვტ სიმძლავრის ჰიდროელქტროსადგურის (აკავერთა ჰესი) მშენებლობა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,ჯორჯია შენკე ფაუერ ინვესტმენტი’’დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:   ქედას მუნიციპალიტეტიდაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 28 იანვრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება- სს ,,RMG Cooper’’-ის სპილენძის მადნის გადამამუშავებელი (გამამდიდრებელი) ქარხნის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სპილენძის მადნის გადამამუშავებელი (გამამდიდრებელი) ქარხნის  ექსპლუატაციის  პირობების ცვლილებადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:სს ,,RMG Cooper’’დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ბოლნისის მუნიციპალიტეტი, დაბა კაზრეთიდაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 28 იანვრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - შპს „ლილო პროგრესის“ მიერ ქ. თბილისში აეროდრომის მშენებლობის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: აეროდრომის მშენებლობადაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, სოფელი დიდი ლილოდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "ლილო პროგრესი"გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2018 წლის 10 დეკემბრის N10763/01 წერილის პასუხად შპს "ლილო პროგრესმა" დამატებით წარმოადგინა ქ. თბილისში, აეროდრომის (შვეულმფრენების ცენტრი) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტზე დაზუსტებული ინფორმაცია, რის საფუძველზეც სამინისტრო აგრძელებს ადმინისტრაციულ წარმოებას.დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 16 იანვრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge   

სკოპინგის განცხადება- სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის’’ 110 კვ. ელექტრო გადამცემი ხაზის ,,ახმეტა-თელავი-წინანდალი-მუკუზანი-გურჯაანის’’ მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება - 110 კვ. ელექტრო გადამცემი ხაზის ,,ახმეტა-თელავი-წინანდალი-მუკუზანი-გურჯაანის’’ მშენებლობა და ექსპლუატაცია  დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა’’ დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გურჯაანის, თელავის, ახმეტას მუნიციპალიტეტები.დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 25 იანვრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო მიზნით) მოპოვების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მიწისქვეშა მტკნარი წლის (300 000 მ3  სამეწარმეო მიზნით) მოპოვებადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოდაგეგმილი საქმიანობის განხოლციელების ადგილი: გარდაბნის  მუნიციპალიტეტის  მიმდებარე ტერიტორიადაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2019 წლის  14  იანვრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება-სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, სოფელ საყულიაში სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეშის) მოპოვება

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:  სასარგებლო წიაღისეულის (1 377 465მ3  ქვიშა-ხრეშის) მოპოვება;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, სოფელ საყულიას  მიმდებარე ტერიტორია.დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 14 იანვრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება-სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, სოფელ საყულიაში სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეშის) მოპოვება

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:  სასარგებლო წიაღისეულის (1 172 970 მ3    ქვიშა-ხრეშის) მოპოვება;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, სოფელ საყულიას  მიმდებარე ტერიტორია.დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 14 იანვრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge