ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - ქალაქ ბათუმში საღებავების დამამზადებელი საწარმოს მოწყობის და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: საღებავების დამამზადებელი საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაციასაქმიანობის განმახორციელებელი:ფიზიკური პირი ჯემალ იაკობაძედაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქალაქი ბათუმი, ფრიდონ ხალვაშის გამზ.დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2019 წლის 20 მარტამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge 

სკოპინგის განცხადება - სს „საქართველოს რკინიგზის“ “თბილისი-მახინჯაურის მთავარი სარკინიგზო მაგისტრალის მოდერნიზაციის (ზესტაფონი-ხარაგაულის მონაკვეთი) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სს „საქართველოს რკინიგზის“ “თბილისი-მახინჯაურის მთავარი სარკინიგზო მაგისტრალის მოდერნიზაციის პროექტის (ზესტაფონი-ხარაგაულის მონაკვეთი)  მშენებლობა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „საქართველოს რკინიგზა“;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  ზესტაფონის და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტები;დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 1 აპრილამდე , მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ქალაქ ზესტაფონში, სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს სასარგებლო წიაღისეულის-მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო მიზნით) მოპოვების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მიწისქვეშა მტკნარი წლის (150 000 მ3 ) სამეწარმეო მიზნით მოპოვება;ლიცენზიის გამცემი ადმინისტრაციული ორგანო: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო;დაგეგმილი საქმიანობის განხოლციელების ადგილი: ქალაქი ზესტაფონი;შესაბამისად, დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2019 წლის 19 მარტამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - ბოლნისის მუნიციპალიტეტში, სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს სასარგებლო წიაღისეულის-მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო მიზნით) მოპოვების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მიწისქვეშა მტკნარი წლის (1 898 000 მ3 ) სამეწარმეო მიზნით მოპოვება;ლიცენზიის გამცემი ადმინისტრაციული ორგანო: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო;დაგეგმილი საქმიანობის განხოლციელების ადგილი: ბოლნისის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ქვემო ბოლნისი;შესაბამისად, დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2019 წლის 19 მარტამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - ქალაქ ახმეტაში შპს ,,ტო-პას’’ ქაღალდის ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს (ნარჩენების აღდგენა) მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:ქაღალდის ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს (ნარჩენების აღდგენა) მოწყობა და ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,ტო-პა’’;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ.ახმეტა,  ჯავახიშვილის ქ.N42;დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 19 მარტამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება - დუშეთის მუნიციპალიტეტში, შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის’’ წყალარინების სისტმის რეაბილიტაციის და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა-ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება -წყალარინების სისტემის რეაბილიტაციის და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა-ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  დუშეთის მუნიციპალიტეტი, დაბა ფასანაური;დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 28  მარტამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში, სოფელ კვალითში, შპს „მარჯანი 5-ის“ სილიკომანგანუმის (თუჯის, ფოლადის ან/და ფეროშენადნობების წარმოება, პირველადი ან/და მეორეული დნობის ჩათვლით) ჩამოსხმის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

2019 წლის 28 იანვარს შპს „მარჯანი 5"-მა სამინისტროში წარმოადგინა ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში, სოფელ კვალითში, სილიკომანგანუმის (თუჯის, ფოლადის ან/და ფეროშენადნობების წარმოება, პირველადი ან/და მეორეული დნობის ჩათვლით) ჩამოსხმის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება. რომელიც განთავსდა სამინისტროს ვებგვერდზე (იხ. განცხადების ლინკი). ასევე სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსდა ინფორმაცია საჯარო განხილვის შესახებ იხ. განცხადების ლინკიმიმდინარე წლის 4 მარტს შპს „მარჯანი 5"-მა წერილობით (N 3314) მიმართა სამინისტროს და ითხოვა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტა.აღნიშნულიდან გამომდინარე სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ.შესაბამისად, მიმდინარე წლის 7 მარტს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში, სოფ. კვალითის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში ჩანიშნული პროექტის საჯარო განხილავები აღარ ჩატარდება. 

სკოპინგის განცხადება - მესტიის მუნიციპალიტეტში შპს ,,დარჩის’’ მდ. დარჩ-ორმელეთზე (დარჩი ჰესის) მშენებლობა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ. დარჩ-ორმელეთზე  დარჩი ჰესის (16,9 მგვტ) მშენებლობა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,დარჩი’’;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მესტიის   მუნიციპალიტეტი, ხაიშის თემი;დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის  27 მარტამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ჯაგან-ჭყვიშში მდინარე რიონის ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნაპირსამაგრი სამუშაოების პროექტი;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საავტომობილო გზების დეპარტამენტი; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ვანის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ჯაგან-ჭყვიშიდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 15 მარტამადე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge