ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - მცხეთის მუნიციპალიტეტში, შპს „მშენებელი XXI“-ის მრავალფუნქციური კომპლექსის მშენებლობის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მრავალფუნქციური კომპლექსის მშენებლობადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „მშენებელი XXI“დაგეგმილი საქმიანობის განხოლციელების ადგილი: მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელ მუხრანის მიმდინარე ტერიტორიადაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  21  ნოემბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ქ. სამტრედიის მიმდებარედ სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს სასარგებლო წიაღისეულის(ქვიშა-ხრეში) მოპოვების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის(ქვიშა-ხრეში) მოპოვების პროექტიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოდაგეგმილი საქმიანობის განხოლციელების ადგილი: ქ. სამტრედიის მიმდებარე ტერიტორია                                                       დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  20  ნოემბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - მცხეთის მუნიციპალიტეტში, შპს „ვერე გრუპი 2017“-ის სასარგებლო წიაღისეულის(ქვიშა-ხრეში) გადამამუშავებელი საწარმოს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის(ქვიშა-ხრეში) გადამამუშავებელი საწარმოს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ვერე გრუპი 2017“დაგეგმილი საქმიანობის განხოლციელების ადგილი: მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ნაფეტვრები                                                       დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  20  ნოემბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, შპს „ვესთ სთარ“-ის ავტოგასამართი სადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ავტოგასამართი სადგურის მშენებლობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ვესთ სთარ“დაგეგმილი საქმიანობის განხოლციელების ადგილი: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი, სოფელი ფარცხანაყანები                                                       დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  20  ნოემბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ტყიბულის მუნიციპალიტეტში, ი/მ ნაუმი გოგოლაშვილის ქვის სამსხვრევ-დამხარისხებელი საწარმოს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ქვის(ტეშენიტის) სამსხვრევ-დამხარისხებელი საწარმოს მშენებლობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: ი/მ ნაუმი გოგოლაშვილიდაგეგმილი საქმიანობის განხოლციელების ადგილი: ტყიბულის მუნიციპალიტეტი, სოფელი კურსები                                                       დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  20  ნოემბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - მარნეულის მუნიციპალიტეტში, შპს „მაგმას“ მოსაპირკეთებელი ქვის გადამამუშავებელი საწარმოს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მოსაპირკეთებელი ქვის გადამამუშავებელი საწარმოს მშენებლობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „მაგმა“დაგეგმილი საქმიანობის განხოლციელების ადგილი: მარნეულის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ყიზილაჯლო                                                       დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  20  ნოემბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება - ზუგდიდისა და ხობის მუნიციპალიტეტებში, შპს „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის“ ორჯაჭვიანი 35კმ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის „ხორგა-ანაკლია“-ს მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ზუგდიდის და ხობის მუნიციპალიტეტების ტერიტორია დაგეგმილი პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების  ანგარიშთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2019 წლის  15 იანვრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი მარშალ გელოვანის გამზირი. N6;  eia@mepa.gove.ge

სკოპინგის განცხადება და ანგარიში - ადიგენის და ხულოს მუნიციპალიტეტებში, სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის“ „ადიგენი-გოდერძის“ 33კმ გაზსადენის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:  33კმ გაზსადენის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  ადიგენის და ხულოს მუნიციპალიტეტები დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 4 დეკემბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება და ანგარიში - შუახევის და ხულოს მუნიციპალიტეტებში, შპს „გაზპროექტი 2009“-ის p=6 კგ/სმ2 გაზგამანაწილებელი ქსელის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 54 კმ სიგრძის ბუნებრივი აირის მილსადენის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „გაზპროექტი 2009“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  შუახევის და ხულოს მუნიციპალიტეტები (ხიჭაურის დასახლებიდან გოდერძის უღელტეხილამდე) დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 5 დეკემბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge