ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება- მესტიის მუნიციპალიტეტში, შპს „კომპანია ბლექ სი გრუპის“ ინერტული მასალების საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:  ინერტული მასალის საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  შპს „კომპანია ბლექ სი გრუპი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მესტიის მუნიციპალიტეტი, სოფელ იფარის მიმდებარე ტერიტორიადაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 25 სექტემბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - მცხეთის მუნიციპალიტეტში, შპს „ვერე გრუპი 2017“-ის ინერტული მასალების საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:  ინერტული მასალების საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:    შპს „ვერე გრუპი 2017“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ნაფეტვრებიდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  25 სექტემბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ბაღდათის მუნიციპალიტეტში, სსიპ „წიაღის ეროვნული სააგენტოს“ სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეში) მოპოვების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:  სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვებადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:   სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ბაღდათის მუნიციპალიტეტი, სოფელ ვარციხის მიმდებარე ტერიტორიადაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  25 სექტემბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება- გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, შპს „ჯეოარ პლუსის“ საბურავების ნარჩენების გადამამუშავებელი მცირე საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: საბურავების ნარჩენების გადამამუშავებელი მცირე საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაცია (ნარჩენების აღდგენა)დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:   შპს „ჯეოარ პლუსი“  დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  გარდაბნის მუნიციპალიტეტი,  სოფელ კრწანისის მიმდებარე ტერიტორიადაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  25 სექტემბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge   

სკრინინგის განცხადება - ქედის მუნიციპალიტეტში, შპს „ბილდერ გრუპის“ ინერტული მასალების საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ინერტული მასალების საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:   შპს „ბილდერ გრუპი“  დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქედის მუნიციპალიტეტი, სოფელი დანდალოდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  25 სექტემბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება-გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, შპს „ვენტო ენერჯის“ ქარის ელექტროსადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: „სამგორის ქარის ელექტროსადგურის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:   შპს „ვენტო ენერჯი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფლების ახალი სამგორისა და გამჩიანის მიმდებარე ტერიტორიადაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  24 სექტემბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge 

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება- სსე "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“ 110 კვ ეგხ ,,მესტიაჭალა 1,2’’-ს მშენებლობის და არსებული ეგხ ,,იფარი-მესტია’’-ს რეკონსტრუქციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 110 კვ ეგხ ,,მესტიაჭალა 1,2’’-ს მშენებლობის და არსებული ეგხ ,,იფარი-მესტია’’-სრეკონსტრუქციდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სსე "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემადაგეგმილი საქმიანობის ადგილმდებარეობა: მესტიის მუნიციპალიტეტიდაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშსა და თანდართულ დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 9 ნოემბრისა, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ-გელოვანის გამზირი  N6; ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება- "საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის" ჟინვალი–ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთის პროექტი

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ჟინვალი–ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთის მშენებლობის პროექტიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი დაგეგმილი საქმიანობის ადგილმდებარეობა: დუშეთის მუნიციპალიტეტი, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტიდაგეგმილი საქმიანობის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 9 ნოემბრისა, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ-გელოვანის გამზირი  N6; ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება და ანგარიში- ქ. ქუთაისში, შპს „ქუთაისის ავტომექანიკური ქარხნის“ "2.6 ტ/სთ (2000 ტ/წელ) წარმადობის, 2 ტ ტევადობის ლითონსადნობი ინდუქციური ღუმელის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი"

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 2.6 ტ/სთ (2000 ტ/წელ) წარმადობის, 2 ტ ტევადობის ლითონსადნობი ინდუქციური ღუმელის მოწყობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის ადგილმდებარეობა: ქ.. ქუთაისი, ავტომშენებლის ქ N88დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ქუთაისის ავტომექანიკური ქარხანა“ დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 27 სექტემბრისა, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ-გელოვანის გამზირი  N6; ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge