ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკოპინგის განცხადება - ზემო-ავჭალის ჰიდროელექტროსადგურის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ზემო-ავჭალის ჰიდროელექტროსადგურის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „ენერგო-პრო ჯორჯია გენერაცია“ დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მცხეთის მუნიციპალიეტეტიდაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 9 მარტამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - თერჯოლის მუნიციპალიტეტში, შპს „კომპანია ბლექ სი გრუპის“ ასფალტის წარმოების, სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეში) გადამუშავების და ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ასფალტის წარმოება, სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეში) გადამუშავება, ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „კომპანია ბლექ სი გრუპი“;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: თერჯოლის მუნიციპალიტეტი, სოფ. კვახჭირი; დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2020  წლის  14 აპრილამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის  მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება - ქ. ზუგდიდში, შპს „ვესტ ჯორჯიას“ ასფალტის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ასფალტის წარმოება;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ვესტ ჯორჯია“;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ზუგდიდი;დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 6 მარტამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში, ჩხოროწყუ ჰესის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ოჩხომურის ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების განხორციელების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ. ოჩხომურის ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „ენერგო-პრო ჯორჯია გენერაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი;გაცნობებთ, რომ 2020 წლის 3 თებერვალს სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსდა განცხადება სკრინინგის გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე (იხ. განცხადების ლინკი). აღნიშნული პროექტის სკრინინგის განცხადებაში გამოვლინდა რიგი უზუსტობები, რის შესახებაც სამინისტრომ წერილით მიმართა სს „ენერგო პრო ჯორჯია გენერაციას“.ამასთან, გაცნობებთ, რომ სამინისტრო კანონმდებლობის შესაბამისად სკრინინგის გადაწყვეტილების გაცემის მიზნით აღნიშნულ პროექტზე ადმინისტრაციულ წარმოებას დაიწყებს მას შემდეგ, რაც სს „ენერგო პრო ჯორჯია გენერაცია“ უზრუნველყოფს დაზუსტებული სკრინინგის განცხადების წარმოდგენას.

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა - „მდ. მალთაყვადან მდ. სუფსამდე გზის მშენებლობა-ექსპლუატაციის (საერთაშორისო ე–70 სენაკი–ფოთის (შემოვლითი) საავტომობილო გზის ნაწილი – სარფის (თურქეთის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზა - ლოტი 2, ეტაპი 3) პროექტი"

2019 წლის 19 დეკემბერს გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ სამინისტროში წარმოდგენილი იქნა „მდ. მალთაყვადან მდ. სუფსამდე გზის მშენებლობა-ექსპლუატაციის (საერთაშორისო ე–70 სენაკი–ფოთის (შემოვლითი) საავტომობილო გზის ნაწილი – სარფის (თურქეთის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზა - ლოტი 2, ეტაპი 3) პროექტის გზშ-ის ანგარიში, რომელიც განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/17232 ).დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ რომ N 1692/01 წერილის შესაბამისად, სამინისტრომ პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ.

სკოპინგის განცხადება - შპს „ეისიი მეტალსის“ მიერ ქ. თბილისში სორტული ნაგლინის წარმოების ქარხნის მოწყობისა და ექსპლუატაციის (ლითონის ცხლად დამუშავება) პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ლითონის ცხლად დამუშავება;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ეისიი მეტალს“;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, გარდაბნის გამზირი N42დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 6 მარტამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

განცხადება დამატებითი ინფორმაციის წარდგენის შესახებ- ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში შპს „აისის“ 9.1 მგვტ დადგმული სიმძლავრის „ახალქალაქი ჰესის“ (ახალქალაქი 1 და ახალქალაქი 2) და მის მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიის გამოტანისთვის 35 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი.

2019 წლის 10 ოქტომბერს შპს „აისმა“ სამინისტროში წარმოადგინა მდ. ფარავნსა და მდ. კორხზე 9.1 მგვტ დადგმული სიმძლავრის „ახალქალაქი ჰესის“ (ახალქალაქი 1 და ახალქალაქი 2), ქვესადგურის და 35 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის გზშ-ის ანგარიში. 2019 წლის 15 ოქტომბერს შპს „აისმა“ სამინისტროში აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით წარმოადგინა დამატებითი/დაზუსტებული დოკუმენტაცია, რაზეც სამინისტრომ გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით თავიდან დაიწყო ადმინისტრაციული წარმოება. (იხ. განცხადების ლინკი https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/17044). შესაბამისად შენიშვნებისა და მოსაზრებების მიღების ვადად განისაზღვრა 2019 წლის 17 დეკემბერი. ამასთან გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის და ,,საჯარო განხილვის წესის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2018 წლის 22 თებერვლის N22-94 ბრძანების შესაბამისად, სამინისტრომ 2019 წლის 26 ნოემბერს უზრუნველყო საჯარო განხილვის ჩატარების შესახებ ინფორმაციის განთავსება სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. განცხადების ლინკი https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/17048 ).2020 წლის 7 თებერვალს შპს „აისის“ მიერ (იხ. დანართი წერილი N2039) წარმოდგენილი იქნა დამატებითი ინფორმაცია და თანდართული დოკუმენტაცია შესაბამისი განმარტებებით, მდ. ფარავნსა და მდ. კორხზე 9.1 მგვტ დადგმული სიმძლავრის „ახალქალაქი ჰესის“ (ახალქალაქი 1 და ახალქალაქი 2), ქვესადგურის და 35 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტზე  (იხ. დანართი 1,2, 3, 4, 5, 6,7,8,9,). ზემოაღნიშნულთან დაკავშირებით დამატებით წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 27 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლიხაურში შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ მიერ მდინარე აჭისწყლის ნაპირდამცავი სამუშაოების განხორციელების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:  მდინარე აჭისწყლის ნაპირდამცავის მშენებლობადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“დაგეგმილი საქმიანობის განხოლციელების ადგილი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ლიხაური დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 24 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა - შპს ,,კარგო პარსელის“ ღია სასაწყობო მეურნეობის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი (ქიმიური პროდუქტების საცავი)

სამინისტროს 2020 წლის 8 იანვრის N 189/01 წერილის შესაბამისად  2020 წლის 29 იანვარს - შპს ,,კარგო პარსელის“ მიერ გზშ-ს ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილ იქნა „ქ. ბათუმში ღია სასაწყობო მეურნეობის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის (ქიმიური პროდუქტების საცავი) სკრინინგის განცხადება“, რომელიც განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/19348 ). დაინტერესებულ საზოგადოებს გაცნობებთ, რომ სამინისტროს 2020 წლის 7 თებერვლის N 1511/01 წერილის შესაბამისად  პროექტთან დაკავშირებით გზშ-ს ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოება შეწყდა.