ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის მარტვილი-ტალერი-ჩხოროწყუს საავტომობილო გზის კმ 36+700-ზე მდ. ოჩხომურზე არსებული სახიდე გადასასვლელის ნაცვლად ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობა-ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობა-ექსპლუატაცია დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტიდაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 9 მარტამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება - ქ. რუსთავში, შპს „პოლივიმის“ პოლიეთილენ-ტერეფტალატის ბოთლების რეციკლირების (ნარჩენების აღდგენა) და პოლიეთერის ბოჭკოს საწარმოს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: პოლიეთილენ-ტერეფტალატის ბოთლების რეციკლირების (ნარჩენების აღდგენა) და პოლიეთერის ბოჭკოს საწარმოს მშენებლობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „პოლივიმი“;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. რუსთავი, მშვიდობის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორია;დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 30 იანვრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge  

სკრინინგის განცხადება - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფ. გრიგალათის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდ. ძირულას მარცხენა სანაპიროზე N10 ფუჭი ქანების სანაყაროს ნაპირდამცავი ნაგებობის (ქვანაყარი ბერმის) მოწყობის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნაპირდამცავი ნაგებობის (ქვანაყარი ბერმის) მოწყობა;  დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი, სოფ. გრიგალათის მიმდებარე ტერიტორია; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 20 იანვრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფ. ვერტყვიჭალას მიმდებარე ტერიტორიაზე მდ. ძირულას მარცხენა სანაპიროზე N7 ფუჭი ქანების სანაყაროს ნაპირდამცავი ნაგებობის (ქვანაყარი ბერმის) მოწყობის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნაპირდამცავი ნაგებობის (ქვანაყარი ბერმის) მოწყობა; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ვერტყვიჭალას მიმდებარე ტერიტორია; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 20 იანვრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა დამატებითი ინფორმაციის წარმოდგენის შესახებ - კასპის მუნიციპალიტეტი, შპს „ამპერაქს ენერჯი ჯორჯიას“ ქარის ელექტროსადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაგეგმილი 11,93 მგვტ დადგმული სიმძლავრის ქარის ელექტროსადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტთან დაკავშირებით იხილეთ განცხადება და განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების თაობაზე. შპს „ამპერაქს ენერჯი ჯორჯიამ“ დამატებით წარმოადგინა ქარის ელექტროსადგურის პროექტის გავლენის ზონაში ჩატარებული ხელფრთიანების და ფრინველების დამატებითი კვლევის ანგარიში, რომლის საფუძველზეც სამინისტრომ უზრუნველყო ადმინისტრაციული წარმოების გაგრძელება. ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 22 იანვრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფ. ვერტყვიჭალაში, მდ.ძირულას მარცხენა სანაპიროზე, გამონამუშევარი ფუჭი ქანების #9 სანაყაროსა და ნაპირდამცავი ნაგებობის (ქვანაყარი ბერმის) მოწყობის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: გამონამუშევარი ფუჭი ქანების #9 სანაყაროსა და ნაპირდამცავი ნაგებობის (ქვანაყარი ბერმის) მოწყობადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფ. ვერტყვიჭალა, მდ.ძირულას მარცხენა სანაპიროდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 20 იანვრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფ. საქასრიას მიმდებარედ, მდ. ძირულას მარცხენა სანაპიროზე, გამონამუშევარი ფუჭი ქანების #6 სანაყაროსა და ნაპირდამცავი ნაგებობის (ქვანაყარი ბერმის) მოწყობის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: გამონამუშევარი ფუჭი ქანების #6 სანაყაროსა და ნაპირდამცავი ნაგებობის (ქვანაყარი ბერმის) მოწყობადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფ. საქასრიას მიმდებარე ტერიტორია, მდ. ძირულას მარცხენა სანაპიროდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 20 იანვრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

სკოპინგის განცხადება - სს გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა ,,საქრუსენერგო’’-ს 330 კვ ეგხ ,,1,2 გარდაბანი’’-ს (არსებული ერთჯაჭვა 330 კვ ეგხ ,,გარდაბანი’’-ს გაორჯაჭვიანება) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სს გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა ,,საქრუსენერგო’’-ს 330 კვ ეგხ ,,1,2 გარდაბანი’’-ს (არსებული ერთჯაჭვა 330 კვ ეგხ ,,გარდაბანი’’-ს გაორჯაჭვიანება) მშენებლობა და ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა ,,საქრუსენერგო’’; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გადრაბნისა და მარნეულის მუნიციპალიტეტები; დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 30 იანვრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - ქ. თბილისში შპს „ეიჩ ბი ფართსის“ მიერ 10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენების დროებითი შენახვისა და სახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავების ობიექტის მოწყობა და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება : 10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენების დროებითი შენახვის და სახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავების ობიექტის მოწყობა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს  ,,ეიჩ ბი ფართს’’;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  ქ. თბილისი, გარდაბნის გზატკეცილი N42დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 5 მარტამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge