ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - თერჯოლის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ღვანკითში მდინარე ჩოლაბურის ნაპირდაცვითი სამუშაოების პროექტის განხორციელების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: თერჯოლის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ღვანკითში მდ. ჩოლაბურზე ნაპირსამაგარი სამუშაოების განხორციელებადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: მუნიციპალური განვითარების ფონდიდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: თერჯოლის მუნიციპალიტეტიდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 10 ივლისამდე მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - სენაკის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ნოქალაქევის მიმდებარე ტერიტორიაზე, გასაშენებელი პლანტაციის დამხმარე სარწყავი სისტემის მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: დამხმარე სარწყავი სისტემის მოწყობა დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "ინტერაგრო" დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: სენაკის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ნოქალაქევი 2020 წლის 18 ივნისს შპს "ინტერაგრომ" სამინისტროში წარმოადგინა სენაკის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ნოქალაქევის მიმდებარე ტერიტორიაზე, გასაშენებელი პლანტაციის დამხმარე სარწყავი სისტემის მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტის სკრინინგის განცხადება, რომელიც განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. ბმული).  მიმდინარე წლის 26 ივნისს შპს "ინტერაგროს" გაეგზავნა ხარვეზის წერილი N 5917/01 დაზუსტებული ინფორმაციის/დოკუმენტაციის სამინისტროში წარმოდგენის შესახებ (იხ. ბმული). 2020 წლის 29 ივნისს შპს „ინტერაგრო“ სამინისტროში აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით წარმოადგინა დაზუსტებული სკრინინგის განცხადება, რაზეც სამინისტრომ თავიდან დაიწყო ადმინისტრაციული წარმოება.  დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 9 ივლისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ფშაველი-აბანო-ომალოს საავტომობილო გზის 56-ე კმ-ზე, არსებული მეწყრული უბნის ასაქცევი გვირაბის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ფშაველი-აბანო-ომალოს საავტომობილო გზის 56-ე კმ-ზე, არსებული მეწყრული უბნის ასაქცევი გვირაბის მშენებლობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ახმეტის მუნიციპალიტეტიდაგეგმილ საქმიანობასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 22 ივლისამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა - შპს ,,RMG Gold”-ის არსებული „საყდრისის“ გროვული გამოტუტვის საწარმოო უბნის ექსპლუატაციასა და ექსპლუატაციის პირობების შეცვლაზე - მოედნების გაფართოებაზე (სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავება) გაცემული გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება

სკრინინგის გადაწყვეტილების მიღების მიზნით სამინისტროში შპს „RMG Gold“-ს მიერ წარმოდგენილ პროექტზე (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/25610 ), რომელიც ეხება ოქროსშემცველი კვარციტული გროვების გამოტუტვის ტექნოლოგიურ ციკლში დამატებით მზა ციანიდის წყალხსნარის მიმღები ინფრასტრუქტურის მოწყობა-ექსპლუატაციას (არსებული „საყდრისის“ გროვული გამოტუტვის საწარმოო უბნის ექსპლუატაციასა და ექსპლუატაციის პირობების შეცვლაზე - მოედნების გაფართოებაზე (სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავება) გაცემული გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება) - სამინისტრომ გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით 2020 წლის 3 ივნისს N 5042/01 წერილის შესაბამისად შეაჩერა ადმინისტრაციული წარმოება. აღნიშნულის შესახებ ინფორმაცია განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/25679). დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ, რომ 2020 წლის 26 ივნისს შპს ,,RMG Gold”-მა სამინისტროს მოთხოვნის შესაბამისად წარმოადგინა დაზუსტებული ინფორმაცია (დოკუმენტაცია) პროექტთან დაკავშირებით. ზემოაღნიშნულ დაზუსტებულ დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 9 ივლისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge  

სკრინინგის განცხადება - ქ. ბათუმში, შპს "ერენ"-ის სასარგებლო წიაღისეულის (ქვა-ღორღი) გადამამუშავებელი საამქროს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის (ქვა-ღორღი) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "ერენ"დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ბათუმი, ა.შანიძის ქ. N7ა დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებით წერილობითი შენიშვნები და  მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის  სამინისტროს 2020 წლის 9 ივლისამდე,  მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - სს "კავკასიის ქარის კომპანიის" თბილისის ქარის ელექტროსადგურის (დადგმული სიმძლავრე 54 მგვტ) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

2020 წლის 25 მარტს, სს "კავკასიის ქარის კომპანიამ" სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე, რომელიც ეხება თბილისის ქარის ელექტროსადგურის (დადგმული სიმძლავრე 54 მგვტ) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშს. აღნიშნული განცხადება განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/25590). აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით, გაცნობებთ, რომ N5873/01 წერილის შესაბამისად, სამინისტრომ პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ.

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - სენაკის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ნოქალაქევის მიმდებარე ტერიტორიაზე, გასაშენებელი პლანტაციის დამხმარე სარწყავი სისტემის მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტი

2020 წლის 18 ივნისს გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით შპს „ინტერაგროს“ მიერ სენაკის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ნოქალაქევის მიმდებარე ტერიტორიაზე, გასაშენებელი პლანტაციის დამხმარე სარწყავი სისტემის მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტის სკრინინგის განცხადება. აღნიშნული განცხადება განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებ გვერდზე  (იხ. ბმული -https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/26752 ).  დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ რომ N 5917/01 წერილის შესაბამისად, სამინისტრომ პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ.

სკრინინგის განცხადება - ი.მ. "პარგევ მკრტჩიანის" ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ფოკაში ნავთობპროდუქტების საცავის (ავტოგასამართი სადგურის) მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნავთობპროდუქტების საცავის (ავტოგასამართი სადგურის) მოწყობა-ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: ი.მ "პარგევ მკრტჩიანი";დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ფოკადაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 8 ივლისამდე. მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში, შპს „ემ ინვესტის“ სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეშის) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

2020 წლის 17 ივნისს სამინისტროს ოფიცილურ ვებგვერდზე განთავსდა ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში, შპს „ემ ინვესტის“ სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეშის) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით წარმოდგენილი განცხადება, თანდართული დოკუმენტაციით (იხ. ლინკი -https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/25733 ). გაცნობებთ, რომ წარმოდგენილ გზშ-ის ანგარიშში დაზუსტებას საჭიროებს გარკვეული საკითხები. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სამინისტრო გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით ადმინისტრაციულ წარმოებას დაიწყებს აღნიშნული შენიშვნების გათვალისწინებით და „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით“ დადგენილი სრულყოფილი დოკუმენტაციის სამინისტროში წარმოდგენის შემდეგ.