ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკოპინგის განცხადება - მდ. სტორზე 11.9 მგვტ/სთ დადგმული სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის („სტორი 2 ჰესი“) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „სტორი ენერჯი“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: თელავის მუნიციპალიტეტი; დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 29 ივნისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

სკოპინგის განცხადება - სტორი 1 ჰესის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „სტორი“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: თელავის მუნიციპალიტეტი; დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 29 ივნისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - ქ. რუსთავში, შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიას“ რუსთავის ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვილების (N3 წისქვილის ღია სამუშაო ციკლის შეცვლა დახურულით) პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ექსპლუატაციის პირობებეის ცვლილება (N3 წისქვილის ღია სამუშაო ციკლის შეცვლა დახურულით); დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. რუსთავი; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 17 ივნისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ - 110 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზი „ჭარნალის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 110 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზი „ჭარნალის“ მშენებლობა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ბათუმი, ხელვაჩაურის დასახლება;დაგეგმილი საქმიანობის გზშ-ის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 2 აგვისტოს ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ონის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ჭიორაში შპს "დაგი+"-ის სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეშის) გადამამუშავებელი საწარმოს ექსპლუატაციის პროექტი

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "დაგი+"; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ონის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ჭიორა. დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 16 ივნისის ჩათვლით,  მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში, სოფ. შროშასთან საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის საერთაშორისო მნიშვნელობის E60 ავტომაგისტრალის ქვ. წევა-ბორითის მონაკვეთის (F3) სამშენებლო სამუშაოების პროცესში წარმოქმნილი გამონამუშევარი ფუჭი ქანების სანაყარო N 5-ის გაფართოების ფარგლებში წყალმიმღები დამბისა და ბეტონის წყალგამყვანი არხის მოწყობა და ექსპლუატაცია.

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: წყალდიდობის, დატბორვის და ეროზიის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი, სოფ. შროშას მიმდებარედ.დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 16 ივნისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge   

სკოპინგის განცხადება - გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ 10 ჰექტარზე მეტი ფართობის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებით გამოყენება (მზის ელექტროსადგურის განთავსება), 110 კილოვოლტი ძაბვის მიწისზედა და მიწისქვეშა ელექტროგადამცემი ხაზის გაყვანა და 110 კილოვოლტი ძაბვის ქვესადგურის განთავსება

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 10 ჰექტარზე მეტი ფართობის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებით გამოყენება (მზის ელექტროსადგურის განთავსება), 110 კილოვოლტი ძაბვის მიწისზედა და მიწისქვეშა ელექტროგადამცემი ხაზის გაყვანა და 110 კილოვოლტი ძაბვის ქვესადგურის განთავსება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ახალი სამგორი; დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 25 ივნისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - აბაშის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მაიდანისა და სამიქაოს მიმდებარედ, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მდ. ცხენისწყლის მარჯვენა სანაპიროს ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდინარე ცხენისწყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოები;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: აბაშის მუნიციპალიტეტიდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 14 ივნისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჩხუტელის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდ. ცხენისწყლის მარცხენა სანაპიროზე ნაპირდამცავი ნაგებობის მოწყობის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნაპირდამცავი ნაგებობის მოწყობა; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ცაგერის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ჩხუტელი; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 14 ივნისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge