ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ - ყვარელის მუნიციპალიტეტში, შპს „ყვარელის ბაგას“ მესაქონლეობის ფერმისა და ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

შპს „ყვარელის ბაგას“ მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება ყვარელის მუნიციპალიტეტში, შპს „ყვარელის ბაგას“ მესაქონლეობის ფერმისა და ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობასა და ექსპლუატაციას (იხ. ლინკი -  https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31736)  დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ, რომ N 4987/01 წერილის საფუძველზე, აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებული გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით, სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ 

სკრინინგის განცხადება - სოფ. პატარა ფოთში შპს "ჯიარჯის" ასფალტბეტონის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ასფალტბეტონის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "ჯიარჯი"დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხობის მუნიციპალიტეტი, სოფ. პატარა ფოთი დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 2 ივნისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ - ქ. გორში, შპს „მობილგორიგაზის“ავტოგასამართ სადგურზე ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

შპს „მობილგორიგაზის“ მიერ გზშ-ის ცატარების საჭიროების დადგენის მიზნით, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება ქ. გორში შპს „მობილგორგაზის“ არსებულ ავტოგასამართ სადგურზე ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობასა და ექსპლუატაციას (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31803) დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ, რომ N 4992/01 წერილის საფუძველზე, აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებული გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით, სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - ქ. ფოთში, სს ,,კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგურის" ,,ახალი ღრმაწყლოვანი მრავალფუნქციური ნავსადგურის მშენებლობის და ექსპლუატაციის“ პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნავსადგურის და მასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის მოწყობა-ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს ,,კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგური"; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ფოთი დაგეგმილი საქმიანობის გზშ-ის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 19 ივლისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge.   

სკოპინგის განცხადება - ქ. თერჯოლაში შპს „მეტიმპექსის“ ფერშენადნობების საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ფერშენადნობების საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „მეტიმპექსი“;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თერჯოლა დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 14 ივნისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - დმანისის მუნიციპალიტეტში შპს "RMG Gold"-ს საყდრისის საბადოს მადნის გადამუშავებისთვის საწარმოო მოედნების გაფართოების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: საყდრისის საბადოს მადნის გადამუშავებისთვის საწარმოო მოედნების გაფართოების პროექტი;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "RMG Gold"დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: დმანისის მუნიციპალიტეტში  დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 1 ივნისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ქედის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მოსიაშვილებში, შპს „კემსის“ მინერალური წყლის „კემსი“ ს ჩამოსასხმელი საწარმოს მშენებლობის და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მინერალური წყლის ჩამოსასხმელი საწარმოს მშენებლობა ექსპლუატაცია დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „კემსი“ დაგეგმილი საქმინობის განხორციელების ადგილი: ქედის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მოსიაშვილებიდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 1 ივნისისჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - თერჯოლის მუნიციპალიტეტში, შპს ,,ინერტული მასალების კომბინატის” ქვიშა-ხრეშის სამსხვრევ დამახარისხებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ქვიშა-ხრეშის სამსხვრევ დამახარისხებელი საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,ინერტული მასალების კომბინატი”; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: თერჯოლის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ქვედა სიმონეთი; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 1 ივნისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge ადმინისტრაციული წარმოებაშეწყვეტილია (იხ. ლინკი).

სკრინინგის განცხადება - ქ. თბილისში, შპს „ზმპ კომპანის“ წყალში ხსნადი საღებავების წარმოების პროექტი

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: საღებავების წარმოება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ზმპ კომპანი“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, სამგორის რაიონი, გრიგოლ ლორთქიფანიძის ქ. N152 დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 1 ივნისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge