ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - მდ. ჭიშურას ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) ნაგებობის მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნაპირდაცვითი სამუშაოების განხორციელება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ვანი დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 1 ივლისამდე. მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თერჯოლის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ქვემო სიმონეთში, მდინარე როკიანის ნაპირსამაგრი სამუშაოების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ. როკიანის ნაპირსამაგრი სამუშაოები;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: თერჯოლის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ქვემო სიმონეთი;დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 1 ივლისამდე. მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ - ქ. ფოთში, სს კორპორაცია ,,ფოთის საზღვაო ნავსადგურის“ სამხრეთ-დასავლეთი დამცავი მოლოს რეკონსტრუქცია

სს კორპორაცია ,,ფოთის საზღვაო ნავსადგურის“ მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება ქ. ფოთში, სს კორპორაცია ,,ფოთის საზღვაო ნავსადგურის“ სამხრეთ-დასავლეთი დამცავი მოლოს რეკონსტრუქციის პროექტს (იხ. ლინკი). აღნიშნულთან დაკავშირებით დაინტერესებულ საზოგადოებას ვაცნობებთ, რომ 2020 წლის 18 ივნისს სს კორპორაცია ,,ფოთის საზღვაო ნავსადგურმა“ წერილობით მომართა სამინისტროს და ითხოვა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტა. აღნიშნულიდან გამომდინარე სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოიების შეწყვეტის შესახებ.

სკრინინგის განცხადება - ქ. თბილისში, მოქალაქე ა. ბურდულის მიწის ნაკვეთის მიმდებარედ მდ. გლდანულას ნაპირსამაგრი სამუშაოების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ. გლდანულას ნაპირსამაგრი სამუშაოები; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, გლდანის რაიონი;დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 1 ივლისამდე. მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მცხეთის მუნიციპალიტეტში, სააგარაკე დასახლება (შიომღვიმის მონასტერთან მიმავალი გზის მიმდებარედ) მდ.მტკვრის ნაპირსამაგრი სამუშაოების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ. მტკვრის ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელებადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სააგარაკე დასახლების მიმდებარედდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 30 ივნისის ჩათვლით. მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ასაფრენ-დასაფრენი ზოლის 13R ზღურბლის სამიმოსვლო ბილიკთან B დამაკავშირებელი ახალი სამიმოსვლო ბილიკის მშენებლობის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი (ასაფრენ-დასაფრენი ზოლის 13R ზღურბლის სამიმოსვლო ბილიკთან B დამაკავშირებელი ახალი სამიმოსვლო ბილიკის მშენებლობა); დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ტავ ურბან საქართველო“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, სამგორის რაიონი, თბილისის აეროპორტი; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 1 ივლისამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, სოფ. დაბლაციხეში მდ. სუფსის ნაპირსამაგრი სამუშაოების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ. სუფსის ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელებადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, სოფ. დაბლაციხე დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 29 ივნისის ჩათვლით. მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის განცხადება „საერთაშორისო მნიშვნელობის ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთის საავტომობილო გზის კმ97-ზე და კმ98-ზე მდინარე მოშევანზე არსებული სახიდე გადასასვლელების ნაცვლად ახალი სახიდე გადასასვლელების მშენებლობის სამუშაოების“ შესახებ

საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტისაქმიანობის დასახელება: „საერთაშორისო მნიშვნელობის ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთის საავტომობილო გზის კმ97-ზე და კმ98-ზე მდინარე მოშევანზე არსებული სახიდე გადასასვლელების ნაცვლად ახალი სახიდე გადასასვლელების მშენებლობის სამუშაოები“

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ - შპს ,,ბათუმის ნავთობტერმინალის" ტერმინალის მიმდინარე საქმიანობის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება (5000 კუბ.მ. მოცულობის (5 ცალი) ნავთობპროდუქტების საცავის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი)

2020 წლის 8 ივნისს შპს ,,ბათუმის ნავთობტერმინალმა“ სამინისტროში წარმოადგინა ტერმინალის მიმდინარე საქმიანობის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების (5000 კუბ.მ. მოცულობის (5 ცალი) ნავთობპროდუქტების საცავის მშენებლობა-ექსპლუატაცია) პროექტი, რომელიც განთავსდა სამინისტროს ვებგვერდზე (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/25702). 2020 წლის 17 ივნისს შპს ,,ბათუმის ნავთობტერმინალმა“ წერილობით  (N 8998) მომართა სამინისტროს და ითხოვა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტა.  აღნიშნულიდან გამომდინარე, სამინისტროს გადაწყვეტილებით ტერმინალის მიმდინარე საქმიანობის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების (5000 კუბ.მ. მოცულობის (5 ცალი) ნავთობპროდუქტების საცავის მშენებლობა-ექსპლუატაცია) პროექტზე შეწყდა ადმინისტრაციული წარმოება.