ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება-მცხეთისა და კასპის მუნიციპალიტეტებში სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის" „აღმოსავლეთ-დასავლეთის“ მაგისტრალური გაზსადენის “ნატახტარი-ლეხურას” მონაკვეთის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 5 კმ ან მეტი სიგრძის მილსადენის განთავსება გაზის, ორთქლისა და ცხელი წყლის გატარებისთვის/ ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „საქართველოს ნავთობის და გაზის კორპორაცია“;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მცხეთისა და კასპის მუნიციპალიტეტები;სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებით წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 16 ოქტომბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6 ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - შპს „აჭარისწყალი ჯორჯიას“ „სხალთა ჰესი“-ს ქვესადგურის „შუახევი ჰესი“-ს ქვესადგურთან დამაკავშირებელი 35 კვ ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: „სხალთა ჰესი“-ს ქვესადგურის „შუახევი ჰესი“-ს ქვესადგურთან დამაკავშირებელი 35 კვ ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „აჭარისწყალი ჯორჯია“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტები; სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებით წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 13 ოქტომბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6 ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge ადმინისტრაციული წარმოება შეწყვეტილია (იხ. ლინკი).

სკრინინგის განცხადება - გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ახალსოფელში, შპს „ნათს ინქორფორეითიდის“ მიერ სამელიორაციო სისტემის, წყალშემკრები ჰიდროტექნიკური ნაგებობის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკრინინგის ანგარიში

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სამელიორაციო სისტემის, წყალშემკრები ჰიდროტექნიკური ნაგებობის მოწყობა და ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "ნათს ინქორფორეითიდ"; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ახალსოფელი; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 13 ოქტომბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge  შეწყდა ადმინისტრაციული წარმოება (იხ. ლინკი).

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - ქ. თელავში, შპს "აჩინებულის" სასარგებლო წიაღისეულის გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკრინინგის განცხადება

შპს "აჩინებულის" მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით 2020 წლის 17 სექტემბერს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება ქ. თელავში,  სასარგებლო წიაღისეულის გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტს (იხ. ლინკი). დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ რომ N 9321/01 წერილის შესაბამისად, სამინისტრომ ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე.

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ - გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. კაჭრეთში შპს „ეკოპეტროლის“ 62 მ3 ნავთობპროდუქტების საცავის (ავტოგასამართი სადგურის) მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

შპს ,,ეკოპეტროლის“ მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. კაჭრეთში შპს „ეკოპეტროლის“ 62 მ3 ნავთობპროდუქტების საცავის (ავტოგასამართი სადგურის) მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტს (იხ. ლინკი).დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ, რომ 2020 წლის 30 სექტემბერს სამინისტრომ N9322/01 წერილის საფუძველზე, პროექტთან დაკავშირებული გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით, მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ.

სკოპინგის განცხადება - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის „სნო – ჯუთა – როშკა– შატილი – ომალო – ხადორის ხეობა – ბაწარა – ახმეტას მიმართულებით საავტომობილო გზების მშენებლობა – რეკონსტრუქციის „ჯუთა +3,9 კმ - მიერთება 01 მონაკვეთის“ პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: საავტომობილო გზის მშენებლობა ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ყაზბეგისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტები;დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 23 ოქტომბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge    

სკრინინგის განცხადება - ქარელის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ქვენატკოცაში, ფიზიკური პირი ნონა წიქარიშვილის მიერ ნავთობპროდუქტების საცავის (ავტოგასამართი სადგურის) ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:  ნავთობპროდუქტების საცავის (ავტოგასამართი სადგურის) ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: ფიზიკური პირი ნონა წიქარიშვილი;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქარელის რაიონი, სოფ. ქვენატკოცა;  დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 12 ოქტომბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ - სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა-ბაწარა-ახმეტას მიმართულებით საავტომობილო გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის პროექტი

2020 წლის 24 სექტემბერს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ სამინისტროში წარმოდგენილ იქნა  სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა-ბაწარა-ახმეტას მიმართულებით საავტომობილო გზის I, II, III, IV და V ლოტების სკოპინგის ანგარიშებები, რომლებიც განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. ლინკები - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/28101; https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/28104; https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/28100; https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/28102; https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/28103 ). ზემოაღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშებთან დაკავშრებით დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ, რომ სამინისტრომ N 9332/01 წერილში მითითებული შენიშვნების გათვალისწინებით შეწყვიტა ადმინისტრაციული წარმოებები.

სკოპინგის განცხადება - შპს „ენერჯი დეველოპმენტ ჯორჯიას“ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, მდ. საშუალაზე 2,32 მგვტ დადგმული სიმძლავრის ბუნებრივ ჩამონადენზე მომუშავე ჰესის მშენებლობასა და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ. საშუალაზე 2,32 მგვტ დადგმული სიმძლავრის ბუნებრივ ჩამონადენზე მომუშავე ჰესის მშენებლობასა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ენერჯი დეველოპმენტ ჯორჯია“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი;დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 24 ოქტომბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge