ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ვანის მუნიციპალიტეტში, ქ.ვანიდან მდ.ყუმურის შესართავამდე მდ.ყუმურის კალაპოტის გაწმენდითი სამუშაოების სამუშაოების სკრინინგის განცხადება

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდინარის კალაპოტის გაწმენდითი სამუშაოებიდაგეგმილი საქმიანობის გამნახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ვანის მუნიციპალიტეტიგაცნობებთ, რომ სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსდა განცხადება სკრინინგის გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე (იხ. ლინკი). აღნიშნულთან დაკავშირებით დაინტერესებულ საზოგადოებას ვაცნობებთ, რომ დამატებითი საკითხების დაზუსტების მიზნით, სკრინინგის ანგარიშზე კომპანიას გაეგზავნა ხარვეზის დადგენის შესახებ წერილი. სამინისტრო კანონმდებლობის შესაბამისად სკრინინგის გადაწყვეტილების გაცემის მიზნით აღნიშნულ პროექტზე ადმინისტრაციულ წარმოებას დაიწყებს მას შემდეგ, რაც საავტომობილო გზების დეპარტამენტი უზრუნველყოფს განახლებული სკრინინგის განცხადების წარმოდგენას.

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ახმეტის მუნიციპალიტეტში, ალავერდის სამონასტრო კომპლექსის მიმდებარედ, მდინარე ხოდაშენისხევზე ნაპირსამაგრი სამუშაოების სკრინინგის განცხადება

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობადაგეგმილი საქმიანობის გამნახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ახმეტის მუნიციპალიტეტიგაცნობებთ, რომ სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსდა განცხადება სკრინინგის გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე (იხ. ლინკი). აღნიშნულთან დაკავშირებით დაინტერესებულ საზოგადოებას ვაცნობებთ, რომ დამატებითი საკითხების დაზუსტების მიზნით, სკრინინგის ანგარიშზე კომპანიას გაეგზავნა ხარვეზის დადგენის შესახებ წერილი. სამინისტრო კანონმდებლობის შესაბამისად სკრინინგის გადაწყვეტილების გაცემის მიზნით აღნიშნულ პროექტზე ადმინისტრაციულ წარმოებას დაიწყებს მას შემდეგ, რაც საავტომობილო გზების დეპარტამენტი უზრუნველყოფს განახლებული სკრინინგის განცხადების წარმოდგენას.

სკოპინგის განცხადება - სს „RMG Copper“-ის სპილენძ–პოლიმეტალური კარიერის ფუჭი ქანების სანაყაროებიდან გამოჟონილი დაბინძურებული წყლის გამწმენდი ნაგებობების მოწყობის და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მოწყობა და ექსპლუატაცი; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „RMG Copper“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ბოლნისის მუნიციპალიტეტი დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 13 აპრილამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge  

სკოპინგის განცხადება - შპს „RMG Gold“-ის საყდრისის საბადოზე კარიერებიდან და ფუჭი ქანების სანაყაროებიდან დრენირებული დაბინძურებული წყლების გამწმენდი ნაგებობის მოწყობის და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის  მოწყობა-ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „RMG Gold“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: დმანისის მუნიციპალიტეტი დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 13 აპრილამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge   ზემოაღნიშნულ პროექტზე განახლებული ინფორმაცია იხილეთ ლინკზე - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/24520 

სკოპინგის განცხადება - ქ. ფოთში, შპს „სდტ ჯორჯიას“ თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის ტერიტორიაზე, ავტომანქანის მექანიკური კომპონენტების საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ფერადი ლითონის (გარდა ძვირფასი ლითონისა) დნობა წელიწადში 20 ტონა ან მეტი წარმადობით; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „სდტ ჯორჯია“ დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ფოთი, თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 8 აპრილამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge ზემოაღნიშნულ პროექტზე განახლებული ინფორმაცია იხილეთ ლინკზე - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/24531 

სკრინინგის განცხადება - თელავის მუნიციპალიტეტში ფ/პ შალვა გრიშიკაშვილის ინერტული მასალების სამსხვრევ-დამახარისხებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:  ინერტული მასალების სამსხვრევ-დამახარისხებელი საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  შალვა გრიშიკაშვილი ;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: თელავის მუნიციპალიტეტი;დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 27 მარტამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.g  

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - შპს „Portal“-ის 21000 მ3 ტევადობის (24000 მ3 წლიური ტვირთბრუნვით) ნავთობპროდუქტების საცავების ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების (სანიაღვრე წყლების გამწმენდი ნაგებობის „VoDCO CH/2-10 (ПМК)“-ის „KTP-EMO“ მოდელის გამწმენდი ნაგებობით ჩანაცვლება) სკრინინგის განცხადება

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სანიაღვრე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა და ექსპლუატაცია (ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება); დაგეგმილი საქმიანობის გამნახორციელებელი: შპს „Portal“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გარდაბნის რაიონი, სოფ. მარტყოფი. გაცნობებთ, რომ სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსდა განცხადება სკრინინგის გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე (იხ. განთავსების ლინკი). აღნიშნულთან დაკავშირებით დაინტერესებულ საზოგადოებას ვაცნობებთ, რომ დამატებითი საკითხების დაზუსტების მიზნით, სკრინინგის ანგარიშზე კომპანიას გაეგზავნა ხარვეზის დადგენის შესახებ წერილი.სამინისტრო კანონმდებლობის შესაბამისად სკრინინგის გადაწყვეტილების გაცემის მიზნით აღნიშნულ პროექტზე ადმინისტრაციულ წარმოებას დაიწყებს მას შემდეგ, რაც შპს „Portal“-ი უზრუნველყოფს განახლებული სკრინინგის განცხადების წარმოდგენას.

სკრინინგის განცხადება - მარნეულის მუნიციპალიტეტში, ფ/პ ვუგარ გიუმაევის სამელიორაციო სისტემის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სამელიორაციო სისტემის მოწყობა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: ფ/პ ვუგარ გიუმაევი;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მარნეულის მუნიციპალიტეტი, სოფ. აზიზქენდი;დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 27 მარტამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

განცხადება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - ხაშურის მუნიციპალიტეტში შპს „მშენებელი 2019“-ს ასფალტის საწარმოს ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება : ასფალტის საწარმოს ექსპლუატაცია ;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „მშენებელი 2019“;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხაშურის მუნიციპალიტეტი, სოფ. აგარები;დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 15 მაისამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge ზემოაღნიშნულ პროექტზე განახლებული ინფორმაცია იხილეთ ლინკზე-https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/24533