ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკოპინგის განცხადება - შპს „კერამიკა ელ ტორენტე+“-ის აგურის წარმოების პროექტი

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:  აგურის წარმოება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „კერამიკა ელ ტორენტე+“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: კასპის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მეტეხის მიმდებარე ტერიტორია.  დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 16 ივნისის  ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge  

სკრინინგის განცხადება - ქ. თბილისში, შპს „რეპსოლის“ მიერ ავტოგასამართი სადგურის (ნავთობპროდუქტების საცავი) მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტი

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ავტოგასამართი სადგურის (ნავთობპროდუქტების საცავი) მოწყობა-ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „რეპსოლი“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, გურამიშვილის გამზირი N170 დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 4 ივნისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - ქ. ქუთაისში, ი/მ ელგუჯა კუპატაძის პლასტმასის ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნარჩენების აღდგენა;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: ი/მ ელგუჯა კუპატაძე;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  ქ. ქუთაისი, სულხან-საბას ქ. N12დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 4 ივნისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ჭაქვინჯში შპს „ბლუბერიზ ჯორჯიას“ სამელიორაციო სისტემის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სამელიორაციო სისტემის მოწყობა და ექსპლუატაცია;  დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ბლუბერიზ ჯორჯია“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ჭაქვინჯი; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 4 ივნისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge ადმინისტრაციული წარმოება შეწყვეტილია (იხ. ლინკი).

სკოპინგის განცხადება - ონის მუნიციპალიტეტში, მდ. ჩვეშურაზე 8.867 მგვტ დადგმული სიმძლავრის „ჩვეშურაჰესის“ მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "ჩვეშურა ჰესი";დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ონის მუნიციპალიტეტიდაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 16 ივნისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge  

სკრინინგის განცხადება - ქ. ფოთში შპს „პეის ტერმინალის“ ტერიტორიისა და ახალი ნავსადგურის აკვატორიის ფარგლებში ნავმისადგომის კომპლექსის მშენებლობის პროექტის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:  შპს „პეის ტერმინალის“ ტერიტორიისა და ახალი ნავსადგურის აკვატორიის ფარგლებში ნავმისადგომის კომპლექსის  მშენებლობის პროექტის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  შპს „პეის ტერმინალი“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ფოთი; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 2 ივნისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - ქ. თბილისში, შპს „პეტროკას ფიუელ სერვისიზ ჯორჯიას“ 5500 მ3 ტევადობის ნავთობპროდუქტების საცავის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების (20000 ტონა წლიური ტვირთბრუნვის გაზრდა 60000 ტონა წლიურ ტვირთბრუნვამდე) პროექტი

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 5500მ3 ტევადობის ნავთობპროდუქტების საცავის 20000 ტონა წლიური ტვირთბრუნვის გაზრდა 60000 ტონა წლიურ ტვირთბრუნვამდე (ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება);  დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "პეტროკას ფიუელ სერვისიზ ჯორჯია"; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, აეროპორტის გზის მარცხენა მხარე; დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 19 ივლისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge    შეწყდა ადმინისტრაციული წარმოება (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31899). 

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ - ყვარელის მუნიციპალიტეტში, შპს „ყვარელის ბაგას“ მესაქონლეობის ფერმისა და ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

შპს „ყვარელის ბაგას“ მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება ყვარელის მუნიციპალიტეტში, შპს „ყვარელის ბაგას“ მესაქონლეობის ფერმისა და ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობასა და ექსპლუატაციას (იხ. ლინკი -  https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31736)  დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ, რომ N 4987/01 წერილის საფუძველზე, აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებული გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით, სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ 

სკრინინგის განცხადება - სოფ. პატარა ფოთში შპს "ჯიარჯის" ასფალტბეტონის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ასფალტბეტონის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "ჯიარჯი"დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხობის მუნიციპალიტეტი, სოფ. პატარა ფოთი დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 2 ივნისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge