ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - ქ. თბილისში შპს „დატა ჰაბის" 35 კვ. ძაბვის მიწისქვეშა საკაბელო ელექტროგადამცემი ხაზის მოწყობა და ექსპლუტაცია მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 35 კვ. ძაბვის მიწისქვეშა საკაბელო ელექტროგადამცემი ხაზის მოწყობა და ექსპლუტაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „დატა ჰაბი"დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, გლდანის რაიონი, თბილისის შემოვლით გზის მიმდებარედდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებით წერილობითი შენიშვნები და  მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის  სამინისტროს 2020 წლის 6 იანვრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება-ქ.ბათუმში შპს "ქვიშა ბათუმის" მიერ სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ღორღის) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ღორღის) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "ქვიშა ბათუმი"დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ბათუმი, ა.შანიძის ქ. N3, სამრეწველო ზონადაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებით წერილობითი შენიშვნები და  მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის  სამინისტროს 2020 წლის 6 იანვრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

განცხადება კორექტირებული shp ფაილების და აეროფოტოსურათის წარდგენის შესახებ - ქ. ზუგდიდში სს "ენერგო-პრო ჯორჯიას" "110 კვ. ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის "ჯვარი 1ა"-ს აღდგენის და ექსპლუატაციის პროექტი

გაცნობებთ, სამინისტროს ვებ. გვერდზე განთავსდა სკრინინგის განცხადება - ქ. ზუგდიდში სს "ენერგო-პრო ჯორჯიას" "110 კვ. ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის "ჯვარი 1ა"-ს აღდგენის და ექსპლუატაციის პროექტის შესახებ.მიმდინარე წლის 17 დეკემბერს "ენერგო-პრო ჯორჯიას" მიერ სამინისტროში წარმოდგენილ იქნა კორექტირებული shp ფაილები და აეროფოტოსურათი.დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 110 კვ. ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის "ჯვარი 1ა"-ს აღდგენა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს "ენერგო-პრო ჯორჯია" ;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ზუგდიდი; 

სკრინინგის განცხადება - კასპის მუნიციპალიტეტში, შპს "გიოთე"-ს მიერ სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეშის) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეში) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "გიოთე"დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: კასპის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მეტეხიდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებით წერილობითი შენიშვნები და  მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის  სამინისტროს 2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge აღნიშნულ განცხადებაზე წარმოება შეწყვეტილია (იხ. განცხადების ლინკი)

სკრინინგის განცხადება - ქიმიური პროდუქტის საცავის (ქ. ბათუმში, მშრალი ტვირთების ღია სასაწყობო მეურნეობის) მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ქიმიური პროდუქტის საცავის მოწყობა-ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,კარგო პარსელი“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ბათუმი; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 30 დეკემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

სკოპინგის განცხადება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დარჩელი - განმუხურის საავტომობილო გზის კმ 3-ზე მდ. ენგურზე არსებული სახიდე გადასასვლელის ნაცვლად ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დარჩელი - განმუხურის საავტომობილო გზის კმ 3-ზე მდ. ენგურზე არსებული სახიდე გადასასვლელის ნაცვლად ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის გამნახორიცელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი, სოფ. განმუხურიდაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 14 იანვრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

სკოპინგის განცხადება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის „შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-91) ტალერი-ლებარდეს საავტომობილო გზის კმ 25 (24+300)-ზე, მდ. ტეხურაზე არსებული სახიდე გადასასვლელის ნაცვლად ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის და ექსპლუატაციის“ პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მარტვილის მუნიციპალიტეტი; დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 14 იანვრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლასდილის შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზის 116-ე კმ-ზე არსებულ მეწყრულ უბანზე (შავი ღელე) საავტომობილო გვირაბის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი.

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლასდილის შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზის 116-ე კმ-ზე არსებულ მეწყრულ უბანზე (შავი ღელე) საავტომობილო გვირაბის მშენებლობა და ექსპლუატაცია. დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი.  დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მესტიის მუნიციპალიტეტი 2019 წლის 16 აგვისტოს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა  გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით წარმოადგინა განცხადება, ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლასდილის შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზის 116-ე კმ-ზე არსებულ მეწყრულ უბანზე (შავი ღელე) საავტომობილო გვირაბის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის შესახებ”, რომელიც 2019 წლის 20 აგვისტოს განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. განცხადების ლინკი -https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/16869). შენიშვნებისა და მოსაზრებების მიღების ბოლო ვადად განისაზღვრა 2019 წლის 18 ოქტომბერი.2019 წლის 13 დეკემბერს, სამინისტროს 28 ოქტომბრის N10476/01 (იხ. დანართი 1) წერილის პასუხად პროექტზე საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ განმეორებით იქნა წარმოდგენილი საპროექტო ტერიტორიის საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა და თანდართული დოკუმენტაცია. ზემოაღნიშნულთან დაკავშირებით დამატებით წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 12 თებერვლის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება - სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ - ქ. ბათუმში 110 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზი „ჭარნალის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 110 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზი „ჭარნალის“ მშენებლობა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ბათუმი, ხელვაჩაურის დასახლება;დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 14 იანვრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge