ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - ახალციხის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ვალეში, შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის და მიმდებარე ტერიტორიის ეროზიისგან დაცვის მიზნით მდინარე ფოცხოვის სანაპიროს გასწვრივ, ნაპირდაცვითი სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების პროექტი

შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ მიერ  მიერ სამინისტროში წარმოდგენილ იქნა ახალციხის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ვალეში,  წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის და მიმდებარე ტერიტორიის ეროზიისგან დაცვის მიზნით მდინარე ფოცხოვის სანაპიროს გასწვრივ, ნაპირდაცვითი სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების სკრინინგის განცხადება, რომლიც განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/29175  . ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით კომპანიამ დამატებით წარმოადგინა გაბიონის ჭრილების კორექტირებული საპროექტო ნახაზი. დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული, დამატებით, წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის  16 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge  

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ - ორჯაჭვა 220კვ ძაბვის საჰაერო ეგხ-ის „წყალტუბო-ნამახვანი-ტვიში-ლაჯანურის“ პროექტი

სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ მიერ  სამინისტროში წარმოდგენილ იქნა ორჯაჭვა 220კვ ძაბვის საჰაერო ეგხ-ის „წყალტუბო-ნამახვანი-ტვიში-ლაჯანურის“ გაყვანის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში, რომელიც განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/28029 ).ზემოაღნიშნულ გზშ-ის ანგარიშთან დაკავშრებით დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ, რომ სამინისტრომ N 10448/01 წერილში მითითებული შენიშვნების გათვალისწინებით შეწყვიტა ადმინისტრაციული წარმოებები.

სკრინინგის განცხადება - შპს „აისის“ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში 9.1 მგვტ დადგმული სიმძლავრის „ახალქალაქი ჰესის“ (ახალქალაქი 1 და ახალქალაქი 2) და მის მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიის გამოტანისთვის 35 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების ( 35 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის 1085 მ სიგრძის მონაკვეთზე საჰაერო ხაზის მიწისქვეშა საკაბელო ხაზით ჩანაცვლება) პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 35 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის 1085 მ სიგრძის მონაკვეთზე საჰაერო ხაზის მიწისქვეშა საკაბელო ხაზით ჩანაცვლების პროექტიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „აისი“ დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ახალქალაქის მუნიციპალიტეტიდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 16 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება- გარდაბნი კრწანისი-რუსთავის დამაკავშირებელი გზის მე-17 კმ შპს "თეთრი ქუდის" სოკოს საწარმოში კომპოსტის (ნარჩენების აღდგენა) წარმოების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნარჩენების აღდგენა; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „თეთრი ქუდი“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გარდაბანი, კრწანისი-რუსთავის დამაკავშირებელი გზის მე-17 კმ დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 27 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება - ქ. თბილისში, მდ. მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე, ტაძრის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე აეროდრომის მშენებლობა/ექსპლუატაციის (ვერტმფრენებისთვის განკუთვნილი საფრენი მოედნის მოწყობა) პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:  აეროდრომის მშენებლობა/ექსპლუატაცია (ვერტმფრენებისთვის განკუთვნილი საფრენი მოედნის მოწყობა);დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ავიაკოპტერი“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, მდ. მტკვრის მარცხენა სანაპირო, ტაძრის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორია; დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 27 ნოემბრამდე მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - მცხეთის მუნიციპალიტეტში, სოფელი ძეგვში შპს "ცეკურის" ასფალტ-ბეტონის ქარხნის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ასფალტ-ბეტონის ქარხნის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება (წარმადობის გაზრდა); დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "ცეკური";  დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ძეგვი; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 13 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge  

სკრინინგის განცხადება - წალკის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ტბეთში (ხადიკი) ფიზიკურ პირი მანუჩარ ირემაძეს ავტოგასამართი სადგურის (ნავთობპროდუქტების საცავის) მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ავტოგასამართი სადგურის (ნავთობპროდუქტების საცავის) მოწყობა-ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: ფიზიკური პირი მანუჩარ ირემაძე; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: წალკის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ტბეთი (ხადიკი); დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 12 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge   შეწყდა ადმინისტრაციული წარმოება (იხ. ლინკი)

სკრინინგის განცხადება - მარნეულის მუნიცპალიტეტში, შპს "ტრანზიტ ინდასტრი დეველოპმენტის" ნავთობპროდუქტების საცავის (ავტოგასამართი სადგურის) მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნავთობპროდუქტების საცავის (ავტოგასამართი სადგურის) მოწყობა და ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "ტრანზიტ ინდასტი დეველოპმენტ"; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მარნეულის მუნიციპალიტეტი, სოფ. თაზაკენდი. დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 12 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge   

სკრინინგის განცხადება - სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ ,,ახალციხე-ბათუმის 220 კვ ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზების განთავსების პროექტის შუახევი-ახალციხის მონაკვეთის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებაზე გაცემული გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების (საპროექტო ბუფერში ანძების მდებარეობის ცვლილების) პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ელექტროგადამცემი ხაზის გაყვანა; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: შუახევის მუნიციპალიტეტი დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 12 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge