ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა - გურჯაანისა და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტებში, სოფ. ველისციხიდან სოფ. კაკაბეთამდე (ცენტრალური მაგისტრალიდან სოფ. ჭერმის გავლით) გზის რეკონსტრუქციისა და მშენებლობის პროეტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის თაობაზე

2020 წლის 6 თებერვალს 12:00 საათზე საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში, სოფ. კაკაბეთის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში, 2020 წლის 6 თებერვალს 15:00 საათზე გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მუკუზანის საჯარო სკოლაში და 2020 წლის 7 თებერვალს 14:30 საათზე გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ჭერემის საჯარო სკოლაში დაგეგმილი იყო სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდის გურჯაანისა და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტებში, სოფ. ველისციხიდან სოფ. კაკაბეთამდე (ცენტრალური მაგისტრალიდან სოფ. ჭერმის გავლით) გზის რეკონსტრუქციისა და მშენებლობის პროეტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა (იხ. ლინკი საჯარო განხილვის შესახებ). აღნიშნულთან დაკავშირებით დაინტერესებულ საზოგადოებას ვაცნობებთ, რომ პროექტში შეტანილი ცვლილებიდან გამომდინარე  სამინისტროს გადაწყვეტილებით დაგეგმილი საჯარო განხილვა გაუქმდა. საჯარო განხილვის ჩატარების შესახებ გეცნობებათ კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

სკრინინგის განცხადება - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში, შპს „ნიუ კოქსის“ ქვანახშირის ნახევარკოქსის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ქვანახშირის დაკოქსვა;  დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ნიუ კოქსი“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ქვედა საქარას მიმდებარე ტერიტორია; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 12 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

განცხადება დამატებითი ინფორმაციის წარმოდგენის შესახებ - შპს „ჯი ემ ჯის“ ქ. თბილისში მდ. მტკვარზე 11,26 მგვტ დადგმული სიმძლავრის კალაპოტური ტიპის ჰესის „დიღომი ჰესი“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

 გაცნობებთ, რომ 2019 წლის 1 ოქტომბერს სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსდა განცხადება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე შპს „ჯი ემ ჯის“ ქ. თბილისში მდ. მტკვარზე 11,26 მგვტ დადგმული სიმძლავრის კალაპოტური ტიპის ჰესის „დიღომი ჰესი“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციიის პროექტის შესახებ. (იხ. განცხადების ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/16995)  დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ, რომ სამინისტროს მოთხოვნის თანახმად,  გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით შპს „ჯი ემ ჯიმ“ დამატებით წარმოადგინა დოკუმენტაცია დაგეგმილ პროექტთან დაკავშირებით. დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 17 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება-დაბა აბასთუმანში, მდინარე ოცხეს ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების განხორციელების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ.ოცხეს ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელება;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "CMC";დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: აბასთუმნის მუნიციპალიტეტი, დაბა აბასთუმანი;დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 11 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

განცხადება დამატებითი ინფორაციის წარდგენის შესახებ - ქ. თბილისში შპს „დატა ჰაბის" 35 კვ. ძაბვის მიწისქვეშა საკაბელო ელექტროგადამცემი ხაზის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებით

გაცნობებთ, რომ 2019 წლის 23 დეკემბერს, სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსდა სკრინინგის განცხადება შპს „დატა ჰაბის" 35 კვ. ძაბვის მიწისქვეშა საკაბელო ელექტროგადამცემი ხაზის მოწყობისა და ექსპლუატაციის თაობაზე.მიმდინარე წლის 27 იანვარს  შპს „დატა ჰაბის" მიერ აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით სამინისტროში წარმოდგენილი იქნა დამატებითი ინფორმაცია.დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 35 კვ. ძაბვის მიწისქვეშა საკაბელო ელექტროგადამცემი ხაზის მოწყობა და ექსპლუტაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „დატა ჰაბი"დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, გლდანის რაიონი, თბილისის შემოვლით გზის მიმდებარედაღნიშნულ განცხადებასთან დაკავშირებით წერილობითი შენიშვნები და  მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის  სამინისტროს 2020 წლის 7 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - შპს „ეკოჰიდროს“ მდ. ნაკრაზე კასკადური ტიპის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტში შეტანილი ცვლილებები (ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება).

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:  მდ. ნაკრაზე კასკაუდური ტიპის ჰესების პროექტში შეტანილი ცვლილებები.დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ეკოჰიდრო“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მესტიის მუნიციპალიტეტი, მდ. ნაკრას ხეობა. დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 10 თებერვლის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

განცხადება დამატებითი ინფორმაციის წარდგენის შესახებ - წყალტუბოსა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში, მდ. რიონზე ორსაფეხურიანი ჰესების კასკადის (ტვიში ჰესი 100 მგვტ დადგმული სიმძლავრით და ნამახვანი-ჟონეთი ჰესი-333 მგვტ დადგმული სიმძლავრით) მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტში ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების (ქვედა ნამახვანი) პროექტი.

2019 წლის 8 ნოემბერს შპს „ენკა რინიუებლზმა“ გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით წარმოადგინა განცხადება, წყალტუბოსა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში, მდ. რიონზე ორსაფეხურიანი ჰესების კასკადის (ტვიში ჰესი 100 მგვტ დადგმული სიმძლავრით და ნამახვანი-ჟონეთი ჰესი - 333 მგვტ დადგმული სიმძლავრით) ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების (ქვედა ნამახვანი) პროექტის შესახებ, რომელიც 2019 წლის 12 ნოემბერს განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. განცხადების ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/17104). შესაბამისად შენიშვნებისა და მოსაზრებების მიღების ბოლო ვადად განისაზღვრა 2020 წლის 13 იანვარი.ამასთან გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის და ,,საჯარო განხილვის წესის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2018 წლის 22 თებერვლის N22-94 ბრძანების შესაბამისად, სამინისტრომ 2019 წლის 20 ნოემბერს უზრუნველყო საჯარო განხილვის ჩატარების შესახებ ინფორმაციის განთავსება სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. განცხადების ლინკი https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/17132).გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 21 იანვრის N729/01 (იხ. დანართი წერილიN 729/01) წერილის პასუხად მდ. რიონზე ორსაფეხურიანი ჰესების კასკადის (ტვიში ჰესი 100 მგვტ დადგმული სიმძლავრით და ნამახვანი-ჟონეთი ჰესი - 333 მგვტ დადგმული სიმძლავრით) ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების (ქვედა ნამახვანი)  პროექტზე შპს „ენკა რინიუებლზის“ მიერ წარმოდგენილი იქნა დამატებითი ინფორმაცია და თანდართული დოკუმენტაცია (იხ. დანართი 1,2, 3, 4, 5, 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15).  ზემოაღნიშნულთან დაკავშირებით დამატებით წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 15 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება - საჩხერის მუნიციპალიტეტში, სოფ. სავანაში შპს „კავა კომპანიას“ ფეთქებადი ნივთიერებების განადგურების ობიექტის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ფეთქებადი ნივთიერებების განადგურება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „კავა კომპანია“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: საჩხერის მუნიციპალიტეტი, სოფ. სავანა; დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 21 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge  

სკრინინგის განცხადება - ცაგერის მუნიციპალიტეტში, შპს "აკვაჰიდროენერჯის" მდ. ლაჯანურის ხეობაში "ლაჯანური 3 ჰესის" მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტში შეტანილი ცვლილებების (ძირითადი კომუნიკაციების განლაგების მოდიფიკაცია) პროექტი

2019 წლის 30 ოქტომბერს შპს "აკვაჰიდროენერჯის" მიერ სამინისტროში წარმოდგენილი იყო სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება მდ. ლაჯანურის ხეობაში "ლაჯანური 3 ჰესის" მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტში შეტანილი ცვლილებებს (ძირითადი კომუნიკაციების განლაგების მოდიფიკაცია). აღნიშნული განცხადება განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. განცხადების ლინკი).შპს "აკვაჰიდროენერჯიმ" 2019 წლის 24 დეკემბრის წერილის (N18888) საფუძველზე ითხოვა ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერება, რასთან დაკავშირებით 2019 წლის 26 დეკემბერს სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსდა განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების თაობაზე - ცაგერის მუნიციპალიტეტში, შპს "აკვაჰიდროენერჯის" მდ. ლაჯანურის ხეობაში "ლაჯანური 3 ჰესის" მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტში შეტანილი ცვლილებების (ძირითადი კომუნიკაციების განლაგების მოდიფიკაცია) პროექტის შესახებ. მიმდინარე წლის 24 იანვარს შპს "აკვაჰიდროენერჯიმ" სამინისტროში წარმოადგინა განახლებული სკრინინგის განცხადება და თანდართული დოკუმენტაცია.დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ. ლაჯანურის ხეობაში "ლაჯანური 3 ჰესის" მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტში შეტანილი ცვლილებების (ძირითადი კომუნიკაციების განლაგების მოდიფიკაცია) პროექტიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "აკვაჰიდროენერჯი"დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ცაგერის მუნიციპალიტეტიდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებით წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს,არაუგვიანეს 2020 წლის 10 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge