ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ - ქ. გორში, შპს „მობილგორიგაზის“ავტოგასამართ სადგურზე ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

შპს „მობილგორიგაზის“ მიერ გზშ-ის ცატარების საჭიროების დადგენის მიზნით, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება ქ. გორში შპს „მობილგორგაზის“ არსებულ ავტოგასამართ სადგურზე ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობასა და ექსპლუატაციას (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31803) დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ, რომ N 4992/01 წერილის საფუძველზე, აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებული გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით, სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - ქ. ფოთში, სს ,,კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგურის" ,,ახალი ღრმაწყლოვანი მრავალფუნქციური ნავსადგურის მშენებლობის და ექსპლუატაციის“ პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნავსადგურის და მასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის მოწყობა-ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს ,,კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგური"; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ფოთი დაგეგმილი საქმიანობის გზშ-ის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 19 ივლისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge.   

სკოპინგის განცხადება - ქ. თერჯოლაში შპს „მეტიმპექსის“ ფერშენადნობების საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ფერშენადნობების საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „მეტიმპექსი“;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თერჯოლა დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 14 ივნისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - დმანისის მუნიციპალიტეტში შპს "RMG Gold"-ს საყდრისის საბადოს მადნის გადამუშავებისთვის საწარმოო მოედნების გაფართოების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: საყდრისის საბადოს მადნის გადამუშავებისთვის საწარმოო მოედნების გაფართოების პროექტი;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "RMG Gold"დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: დმანისის მუნიციპალიტეტში  დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 1 ივნისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ქედის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მოსიაშვილებში, შპს „კემსის“ მინერალური წყლის „კემსი“ ს ჩამოსასხმელი საწარმოს მშენებლობის და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მინერალური წყლის ჩამოსასხმელი საწარმოს მშენებლობა ექსპლუატაცია დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „კემსი“ დაგეგმილი საქმინობის განხორციელების ადგილი: ქედის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მოსიაშვილებიდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 1 ივნისისჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - თერჯოლის მუნიციპალიტეტში, შპს ,,ინერტული მასალების კომბინატის” ქვიშა-ხრეშის სამსხვრევ დამახარისხებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ქვიშა-ხრეშის სამსხვრევ დამახარისხებელი საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,ინერტული მასალების კომბინატი”; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: თერჯოლის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ქვედა სიმონეთი; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 1 ივნისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge ადმინისტრაციული წარმოებაშეწყვეტილია (იხ. ლინკი).

სკრინინგის განცხადება - ქ. თბილისში, შპს „ზმპ კომპანის“ წყალში ხსნადი საღებავების წარმოების პროექტი

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: საღებავების წარმოება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ზმპ კომპანი“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, სამგორის რაიონი, გრიგოლ ლორთქიფანიძის ქ. N152 დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 1 ივნისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge     

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-31) კოდა-ფარცხისი-მანგლისი-წალკანინოწმინდას საავტომობილო გზის კმ.74(73+580)-ზე, ხევზე ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსდა საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-31) კოდა-ფარცხისი-მანგლისი-წალკანინოწმინდას საავტომობილო გზის კმ.74(73+580)-ზე, ხევზე ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში თანდართული დოკუმენტაციით. (იხ. ბმული -  https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31752)დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ, რომ N 4927/01 წერილის შესაბამისად, სამინისტრომ ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე. 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - შპს „CLW“-ს ტყვია-თუთიის მადნიდან ტყვიის, თუთიის და სხვა თანმდევი მინერალების ამოღების საწარმოს მოწყობა და ექსპლუტაცია

შპს „CLW-ს“ მიერ სკოპინგის დასკვნის მიღების მიზნით, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია სკოპინგის განცხადება, რომელიც ეხება ქ. რუსთავში ტყვია-თუთიის მადნიდან ტყვიის, თუთიის და სხვა თანმდევი მინერალების ამოღების საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუტაციის პროექტს (იხ. ლინკი https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31697).დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ, რომ 2021 წლის 18 მაისს სამინისტრომ N 4952/01 წერილის საფუძველზე, პროექტთან დაკავშირებული გარკვეული საკითხის დაზუსტების მიზნით, მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ. გაცნობებთ, რომ აღნიშნული პროექტის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა 24 მაისს აღარ გაიმართება.