ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს სასარგებლო წიაღისეულის-მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო მიზნით) მოპოვების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მიწისქვეშა მტკნარი წლის (365 000 მ3 ) სამეწარმეო მიზნით მოპოვება;ლიცენზიის გამცემი ადმინისტრაციული ორგანო: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო;დაგეგმილი საქმიანობის განხოლციელების ადგილი: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი, სოფ. ზედა მესხეთი;დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2019 წლის 23 მაისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - შპს „ბეთლემი-2011“-ის „ცემენტის საწარმოს მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტი“

დაგეგმილისაქმიანობისდასახელება:ცემენტის წარმოებადაგეგმილისაქმიანობისგანმახორციელებელი:შპს „ბეთლემი-2011“დაგეგმილისაქმიანობისგანხორციელებისადგილი:ქ. ბათუმი დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2019 წლის 23 მაისამდე , მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge     

სკრინინგის განცხადება - შპს “კედარი“ პლასტმასის ნარჩენების გადამამუშავებელი (ნარჩენების აღდგენა) საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილისაქმიანობისდასახელება:  პლასტმასის ნარჩენების გადამამუშავებელი (ნარჩენების აღდგენა) საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია დაგეგმილისაქმიანობისგანმახორციელებელი: შპს "კედარი" დაგეგმილისაქმიანობისგანხორციელებისადგილი: ქ. თბილისიდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2019 წლის 21 მაისამდე , მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - „საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის" შიდასახელწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-118) გორდი-ნოღა-ძეძილეთის საავტომობილო გზის მე-5 კმ-ზე მდინარე ცხენისწყალზე სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:  გზის სარეაბილიტაციო საქმიანობა და მდინარე ცხენისწყალზე სახიდე გადასასვლელის მშენებლობლობადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხონის მუნიციპალიტეტიდაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 5 ივლისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - „საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის" შიდასახელწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-118) გორდი-ნოღა-ძეძილეთის საავტომობილო გზის მე-3 კმ-ზე მდინარე მეჭიაზე სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: შიდასახელწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-118) გორდი-ნოღა-ძეძილეთის საავტომობილო გზის მე-3 კმ-ზე მდინარე მეჭიაზე სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის პროექტიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხონის მუნიციპალიტეტიდაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 5 ივლისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - ქ. ქუთაისში, შპს „მ-ოილის“ ნავთობპროდუქტების საცავის რეკონსტრუქცია (2980 მ3 ჯამურ მოცულობამდე გაზრდით) და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნავთობპროდუქტების საცავის რეკონსტრუქციის (2980 მ3 ჯამურ მოცულობამდე გაზრდით) და ექსპლუატაციის პროექტიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „მ-ოილი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ქუთაისი, გუგუნავას ქუჩა, II შესახვევი #12დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 5 ივლისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება - ქ. მარნეულში, შპს ,,საქცემენტის“ ცემენტის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება - ცემენტის საწარმო დაგეგმილისაქმიანობის განმახორციელებელი - შპს ,,საქცემენტი“ დაგეგმილისაქმიანობის განხოლციელების ადგილი - ქ. მარნეული, აღმაშენებლის ქ. N 1დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნებიდამოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსარაუგვიანეს 2019 წლის 31 მაისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

სკოპინგის განცხადება - ხაშურის და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტებში, შპს ,,ტაბას’’ ქარის ელექტროსადგურის მშენებლობა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება - ქარის ელექტროსადგურის მშენებლობა და ექსპლუატაციის პროექტი ;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,ტაბა’’;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხარაგაულის და ხაშურის მუნიციპალიტეტები;დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 30 მაისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

განცხადება დამატებითი ინფორაციის წარდგენის შესახებ - გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, შლუმბერჟე რუსთაველი გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, შლუმბერჟე რუსთაველი ქომფანი ლიმითედი (ფილიალი) - საქართველოს - გაზსადენის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტიომფანი ლიმითედი (ფილიალი) - საქართველოს - გაზსადენის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკრინინგის განცხადების შესახებ

გაცნობებთ, რომ 2019 წლის 4 აპრილს, სამინისტროს ვებ. გვერდზე განთავსდა სკრინინგის განცხადება გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, "შლუმბერჟე რუსთაველი ქომფანი ლიმითედი (ფილიალი) - საქართველოს" - გაზსადენის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის შესახებ.მიმდინარე წლის 2 მაისს, "შლუმბერჟე რუსთაველი ქომფანი ლიმითედი (ფილიალი) - საქართველომ" დამატებით წარმოადგინა დოკუმენტაცია აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით.დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: გაზსადენის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შლუმბერჟე რუსთაველი ქომფანი ლიმითედი (ფილიალი) - საქართველოდაგეგმილი საქმიანობის განხოლციელების ადგილი: სოფ. ვაზიანი და სოფ. სართიჭალადაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2019 წლის 17 მაისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge