ძებნა

გაზეთი "ჩვენი სოფელი"

გაზეთი „ჩვენი სოფელი“ #33

ნომერშია: 100 წელი საქართველოს პირველი დამოუკიდებელი რესპუბლიკის დაარსებიდან; სოლომონ ჩოლოყაშვილი - საქართველოს მევენახეობის მეცნიერული სკოლის ფუძემდებელი; ვიცავთ საქართველოს ბუნებას; ლევან დავითაშვილი OIE-ის 86-ე გენერალურ სესიას სპეციალური მიწვევით დაესწრო; ყაზბეგის ეროვნულ პარკში ვიზიტორთა ცენტრი გაიხსნა; ბაქო „Caspian Agro 2018“; ქართული ღვინო; სახელმწიფო პროექტში „დანერგე მომავალი“ ცვილებები შევიდა; ლაგოდეხის დაცული ტერიტორია; ლერი ჭოჭუა - დამსახურებული მეტყევე; წარმატების ისტორიები; საინტერესო ინფორმაცია; ჩაის კულტურის სარეველები; მზესუმზირას მოვლა-მოყვანა;