ძებნა

გაზეთი "ჩვენი სოფელი"

გაზეთი "ჩვენი სოფელი" # 59

ნომერშია:

  • გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სისტემაში შემავალი უწყებების მიერ 2020 წელს შესრულებული სამუშაოს მოკლე ანგარიში