ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გაზეთი "ჩვენი სოფელი"

გაზეთი "ჩვენი სოფელი" # 60

ნომერშია:

  • ახალი ამბები 
  • ქართული ღვინო
  • ვაზის ჯიშები
  • დაცული ტერიტორიები 
  • წარმატების ისტორიები
  • აგრორჩევა 
  • მელიორაცია
  • გარემოს დაცვა
  • ვეტერინარია