ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გაზეთი "ჩვენი სოფელი"

გაზეთი "ჩვენი სოფელი" # 64

ნომერშია:

  • გარემოს დაცვა და სოფლის განვითარება 2030
  • ინტერვიუ 
  • ახალი ამბები
  • წარმატების ისტორიები
  • ქართული ღვინო
  • ვაზის ჯიშები 
  • დაცული ტერიტორიები