ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გაზეთი "ჩვენი სოფელი"

გაზეთი "ჩვენი სოფელი" # 69

ნომერშია:

  • ახალი ამბები
  • წარმატების ისტორიები
  • ექსპორტი
  • ქართული ღვინო
  • ვაზის ჯიშები
  • დაცული ტერიტორიები
  • გარემოს დაცვა-აღდგენა
  • გარემოს დაცვა 
  • ინტერვიუ
  • განათლება