ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გაზეთი "ჩვენი სოფელი"

გაზეთი „ჩვენი სოფელი“ #14

ნომერშია

  • ახალი საწარმოები;
  • ყველის ფესტივალი- 2016;
  • წარმატების ისტორიები;
  • შიდა ქართლი - ანგარიში;
  • რა არის პესტიციდი; 
  • რჩევა ფერმერისთვის;