ძებნა

გაზეთი "ჩვენი სოფელი"

გაზეთი „ჩვენი სოფელი“ #16

ნომერშია:

  • მთავრობის ოთხპუნქტიანი რეფორმის გეგმის განხორციელება დაიწყო; 
  • სოფლის მეურნეობის მინისტრმა მედიის წარმომადგენლებს აგრარული დარგის განვითარების 2017 წლის პრიორიტეტები წარუდგინა;
  • ქვემო-ქართლი -2013-2016 წლებში განხორციელებული პროექტები;
  • ქართული თაფლის გზა ევროპისკენ;
  • რჩევა ფერმერისთვის - გოგრის აგროტექნოლოგია;
  • DCFTA -ის მოთხოვნები პირველადი წარმოებისთვის (გზამკვლევი);
  • ფრინველის ხორცის წარმოების საინვესტიციო შესაძლებლობები;