ძებნა

გაზეთი "ჩვენი სოფელი"

გაზეთი „ჩვენი სოფელი“ #19

ნომერშია:

  • საქართველოს მთავრობამ სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტარტეგია წარადგინა;
  • ProWein-2017
  • სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი 2013-2016 წლებში განხორციელებული პროექტები;
  • აგროწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა;
  • ქართული აგროწარმოება;
  • რჩევა ფერმერებისთვის - კარტოფილის აგროტექნოლოგია;
  • რძის პროდუქტების საინვესტიციო შესაძლებლობები;